Är användaruppgifter på väg att bli en handelsvara?

Teleoperatörer lagrar mängder med information om användarna. Det finns en stark trend, i framför allt i USA, att utveckla nya tjänster som utgår från användarna och deras surfvanor. Men vad händer med vår integritet när uppgifter är en handelsvara? Och vad tycker användarna om utvecklingen?

PTS har tagit reda på mer om vad operatörerna har för information om oss användare, vad de gör med informationen och vad de skulle kunna göra. Vi har genomfört fokusgrupper med konsumenter om vad de vet och tänker om operatörernas hantering av användaruppgifter.

Dina användaruppgifter är guld värda

För att kunna erbjuda telefoni och internet behöver operatörerna förstås ha användarnas namn och fakturaadress. I sin verksamhet får de även reda på vem vi ringer och när, och var vår telefon befinner sig vid olika tider på dygnet. De har också tekniska möjligheter att följa vilka appar vi använder och vilka sidor vi surfar till.

Uppgifterna som operatörerna har är värdefulla och skulle kunna användas, både av operatörerna själva och av andra företag, för mer skräddar­sydd marknadsföring och för att tillhandahålla olika tjänster. Många bedömare ser stora möjligheter att tjäna pengar på de uppgifter som operatörerna har. Globalt sett anses marknaden i dag vara värd 24 miljarder dollar. Redan år 2020 beräknas den ha tredubblat sitt värde.

För att skydda användarnas integritet finns det särskilda regler på området, som ger ett extra skydd utöver de allmänna reglerna om personuppgifter. Operatörerna får bara använda uppgifterna för nödvändiga ändamål och de är skyldiga att vidta åtgärder för att se till att uppgifterna skyddas. Men med samtycke från användaren kan uppgifterna användas för både marknads­förings­ändamål och för att tillhandahålla andra tjänster där uppgifterna behövs.

Kan vara acceptabelt att sälja platsinformation för samhällsnyttigt ändamål

PTS konsumentstudie visar att användare generellt sätt endast har ett hum om vilka uppgifter som operatörer sparar och få vet vad de samtyckt till när de ingått abonnemangsavtal. Användarna verkar ha förståelse för att uppgifter kan behöva lagras i brottsbekämpande syfte, och många tar gärna emot mer anpassade erbjudanden från sin operatör. De flesta vill inte ha erbjudanden från andra företag, baserade på deras användarmönster. Däremot kan många tänka sig att dela med sig av informationen för samhällsnyttiga tjänster, såsom planering av lokaltrafik.

PTS tillsyn visar att operatörerna i dag främst använder uppgifterna för sina interna behov, som att hålla koll på driften näten och att utforma egna erbjudanden. I andra länder, främst USA ser man däremot en utveckling där operatörerna börjat tjäna pengar på att använda eller sälja information om sina kunder, ofta i aggregerad och anonymiserad form. Det finns flera tecken på att en liknande utveckling kan vara på väg i Europa och i Sverige.

Nya regler ska stärka skyddet

I Sverige och inom EU pågår flera förändringar av reglerna som ska stärka skyddet av den personliga integriteten. Dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft den 25 maj. Vi ser att de nya reglerna har satt fokus på arbete med integritetsskydd.

Men trots nya regler är det viktigt att alla är medvetna om vilka uppgifter operatörerna får del av när man använder telefoni och internet. Tänk på din integritet, läs igenom vad du samtycker till, fundera på vad som känns bekvämt. Dina personliga uppgifter är värdefulla, låt inte andra använda dem utan vidare.

På PTS följer vi utvecklingen och deltar aktivt i EU:s regelöversyn. Vi granskar löpande att operatörerna följer de särskilda integritetsreglerna. Hör gärna av dig om din operatör använder dina uppgifter på ett sätt som strider mot reglerna.

Klicka här för att läsa rapporten.

Anna Montelius

Av Anna Montelius
jurist på nätsäkerhetsavdelningen.

Gör som Hemfjällsstugan – fixa täckningen på landsbygden med enkla medel

Oavsett om vi bor på landsbygden eller i storstan, är vi alla beroende av goda kommunikationer för att få vardagen att fungera. Det handlar om att sköta privatekonomin, ta del av distansundervisning eller välfärdstjänster, eller att driva företag och jordbruk. I städer och tätorter är leverantörerna många, och det är få som upplever problem med att hitta någon som kan leverera telefoni och bredband till företaget eller bostaden. Men när det gäller landsbygden är det många privatpersoner, kommuner och företag som hör av sig till oss på PTS med frågor om mobiltäckning och hur de ska kunna koppla upp sig och sina verksamheter.

Fler operatörer och lösningar än man tror

Många gånger är det enklare än man tror. Och i de allra flesta fall, även i Norrlands inland, finns det en eller flera operatörer som kan erbjuda täckning. Men då kan det krävas att man byter leverantör till den som har bäst täckning på orten. Ibland kan man behöva installera en så kallad riktantenn på taket och koppla till en wifi-router i huset. På så sätt fixar man bästa inomhustäckningen för bredband, även om det vid första anblicken kan se hopplöst ut. PTS har sett många exempel på ”obefintlig” inomhustäckning som förvandlas till mycket god inomhustäckning efter installation av antenn och s.k. router. Har du 4G-täckning någonstans i bostaden kan det räcka att placera routern där, annars kan som sagt en yttre antenn krävas. Här är ett av våra exempel på hur det kan gå till.

För företagare på landsbygden är det en överlevnadsfråga att kunna ta emot beställningar, genomföra betalningar och andra tjänster över bredbandet.

På Hemfjällsstugan använder man en riktantenn på taket och en router inomhus vilket ger möjlighet till telefoni och täckning för bredbandstjänster inomhus. Se vår film från Hemfjällsstugan.

Att kunna ta betalt med sin kortläsare är ett problem för många mindre butiker, bensinmackar och andra näringsidkare på landsbygden. I dessa fall kan det hjälpa att byta mobiloperatör och koppla kortläsaren till en operatör med bättre täckning. Det finns särskilda abonnemang som inte konkurrerar med vanligt mobilsurf, vilket annars kan vara ett problem i turistnäringen på små orter där turistanstormningen paradoxalt nog överbelastar nätet så att det inte ens går att ta betalt för de tjänster man vill erbjuda turisterna. Många känner inte ens till att det finns alternativa operatörer på orten där de bor. Här finns mer information om uppkoppling för betalterminaler.

Viktigt att dela kunskap och tips för uppkopplat Sverige

Att allt fler privatpersoner och företag skaffar sig kunskap om hur de kan påverka sina kommunikationslösningar är glädjande. PTS är ansvarig myndighet för att sprida kunskap om detta till konsumenter och företagare, och vi jobbar via många olika kanaler för att nå ut till så många som möjligt. Vi spelar in filmer, skriver artiklar, tar emot frågor från allmänheten samt är ute och föreläser för konsumentvägledare och kommuner.

Min förhoppning är att vi med gemensamma krafter ska nå ut till alla dem som i dag har problem med sin uppkoppling. Både med insatser från myndighetens sida, och med konkreta exempel som Hemfjällsstugans. Alla hushåll och företag behöver en fungerande uppkoppling för att hela Sverige ska leva och utvecklas.

Sara Andersson

Av Sara Andersson
Chef för avdelningen för samhällsfrågor

Alla har en roll att spela för en rättvis och säker handel

Debatten om den ökande e-handeln från länder utanför EU har bland annat rört moms- och tullregler. I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver PTS generaldirektör Dan Sjöblom tillsammans med fem andra generaldirektörer vars myndigheter arbetar med marknadskontroll att utmaningarna med e-handel omfattar flera aspekter än de som synts i debatten hittills. Bland annat handlar det om att det blir svårare att kontrollera att de produkter som sätts på marknaden i Sverige uppfyller de EU-gemensamma kraven på bland annat säkerhet och information till konsumenterna.

Läs hela debattartikeln i Svenska Dagbladet.

Läs mer om myndigheternas gemensamma arbete med marknadskontroll hos Marknadskontrollrådet.