Kategori-arkiv: Säkerhet

På väg mot nya regler om datalagring för brottsbekämpning

I torsdags tillsatte regeringen en offentlig utredning som ska ta fram förslag på hur de svenska reglerna om lagring av trafikdata för brottsbekämpande ändamål kan ändras för att möta de krav som EU-domstolen ställt upp i den dom som kom i december 2016. EU-domstolen säger bland annat att EU-stadgan hindrar nationell lagstiftning som föreskriver en […]

Dan Sjöblom

Av Dan Sjöblom
Generaldirektör PTS

Hot och risker i fokus för telekomsektorn

PTS genomförde nyligen en it-säkerhetsdag för telekomsektorn. Intresset var stort – över 190 deltagare från 60 organisationer fick lära sig mer om hur säkerheten i nät och tjänster behöver tas om hand med anledning av det förändrade säkerhetspolitiska läget. Syftet med it-säkerhetsdagen var att öka sektorns medvetenhet kring hot och risker till följd av att […]

Christina Hedlund

Av Christina Hedlund
projektledare på nätsäkerhetsavdelningen

Nu lyfter vi driftsäkerheten

Vi ska vara stolta över att arbeta inom ett område som är så viktigt för så många, och som blir allt viktigare för varje år. Jag har ibland liknat elektronisk kommunikation vid samhällets blodomlopp och den liknelsen blir allt mer relevant. Att tjänsterna i näten allt mer blir en förutsättning för oss i vår vardag, […]

Göran Marby

Av Göran Marby
Generaldirektör mellan 2010 och mars 2016