Kategori-arkiv: Radio

Givande diskussioner på internationell ”mobilmässa”

I veckan deltog en delegation från PTS på den stora, årliga mobilmässan i Barcelona – Mobile World Congress (MWC). Från PTS deltog Catarina Wretman, ställföreträdande gd; Ola Bergström, chef för internationell samordning samt medarbetare från spektrumavdelningen. Näringsdepartementet deltog också med en delegation ledd av digitaliseringsminister Peter Eriksson. Mer än mässa Egentligen är mobilmässa en felaktig […]

Ola Bergström

Av Ola Bergström
chef för enheten för internationell samordning

Hot och risker i fokus för telekomsektorn

PTS genomförde nyligen en it-säkerhetsdag för telekomsektorn. Intresset var stort – över 190 deltagare från 60 organisationer fick lära sig mer om hur säkerheten i nät och tjänster behöver tas om hand med anledning av det förändrade säkerhetspolitiska läget. Syftet med it-säkerhetsdagen var att öka sektorns medvetenhet kring hot och risker till följd av att […]

Christina Hedlund

Av Christina Hedlund
projektledare på nätsäkerhetsavdelningen

Både mobil täckning och ett högkvalitativt nät för skydd och säkerhet

PTS har till uppdrag att se till att samhället får de kommunikationstjänster som behövs. Vi måste alltid väga olika intressen mot varandra och försöka hitta vägar där vi kan tillgodose alla behov. Ibland kan man inte få exakt det man vill ha, men man ska kunna få det man behöver. Vi går idag, den 1 […]

Catarina Wretman

Av Catarina Wretman
Stf. generaldirektör för PTS