Kategori-arkiv: Om PTS

God arbetsmiljö – en förutsättning för att vara attraktiv arbetsgivare

På en modern arbetsplats tar man gärna en god arbetsmiljö för given. Men en god arbetsmiljö uppstår inte av sig själv. Det krävs strukturerade processer och systematiskt arbetssätt för den fysiska arbetsmiljön och de mer psykosociala aspekterna, alltifrån hur vi förhåller oss till varandra till arbetsbelastning och tydliga förväntningar. Vi som arbetar med personalfrågor på […]

Av Johan Gustavsson
personalspecialist på personalavdelningen