Kategori-arkiv: Konkurrens

PTS nya regleringsverktyg för det fasta nätet tar form

En hörnsten i PTS arbete är att skapa förutsättningar för en effektiv konkurrens till nytta för konsumenterna. När vi lyckas i vårt arbete leder det till investeringar i ny infrastruktur, samtidigt som konsumenterna får tillgång till elektroniska kommunikationstjänster med hög kvalitet och till rimliga priser. Vi ska alltid sträva efter att uppnå effektiva marknader genom […]

Kristian Viidas

Av Kristian Viidas
chef för enheten för ekonomisk analys vid konkurrensavdelningen.

PTS vill undvika begränsningar (Debattinlägg)

Detta inlägg är ett debattsvar till en ledarartikel som publicerats i Svenska Dagbladet 31/8 2016   Peder Ramel, Hi3G Access, kritiserar på SvD Debatt (31/8) Post- och telestyrelsen (PTS) för att försämra konkurrensen genom att inte sätta strängare begränsningar för hur mycket frekvenser en aktör kan tilldelas i PTS kommande spektrumauktion i 700 MHz-bandet. Begränsningar […]

Spektrumhanteringen en viktig pusselbit när saker ska kommunicera

Alla talar just nu om sakernas internet (Internet of Things, IoT) och om maskin-till-maskin-kommunikation (M2M). M2M och IoT är samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder med mera, förses med små inbyggda sensorer, sändare, mottagare och datorer. 50 miljarder enheter beräknas vara uppkopplade i världen år 2020, enligt Ericsson. Området kan förväntas […]

Morgan Westring

Av Morgan Westring
Internationell samordnare på spektrumavdelningen.