Kategori-arkiv: Internet

Samverkansgrupp snabbar på återställningen av elektroniska kommunikationer

Precis nu när detta blogginlägg publiceras sätter sig över 30 representanter från 17 olika myndigheter och operatörer sig i skolbänkarna på Försvarshögskolan i Stockholm. Tillsammans utgör de den Nationella telesamverkansgruppen (NTSG). Under två dagar ska de utbildas av PTS och Försvarshögskolan om det förändrade säkerhetspolitiska läget och hur sektorn elektronisk kommunikation kan stödja Försvarsmakten och […]

Mats Idberg

Av Mats Idberg
Projektledare PTS nätsäkerhetsavdelning. Sekreterare i NTSG.

Nu ser vi över bredbandsmarknaderna!

Syftet med PTS arbete är att ha bra spelregler på marknaden för elektronisk kommunikation, så att det blir långsiktigt hållbar konkurrens mellan olika aktörer. Då blir priserna lägre och utbudet bättre för slutkunderna. En viktig uppgift i år är att analysera bredbandsmarknaderna (lokalt och centralt tillträde till nätinfrastruktur) i Sverige. De här marknaderna består både […]

Kristina Mellberg

Av Kristina Mellberg
Chef för enheten för accessinfrastruktur vid konkurrensavdelningen

Så arbetar PTS för ett öppet internet

Kablar-04_259_198_liggande

Ett öppet internet och vad det egentligen innebär har diskuterats och debatterats under många år världen över. I grund och botten handlar det om att slutanvändare ska ha rätt att över internet få tillgång till och distribuera information och innehåll samt använda och tillhandahålla applikationer och tjänster som de själva valt. Operatörer ska som huvudregel […]

Emma Närvä

Av Emma Närvä
Chef för enheten för elektroniska kommunikationstjänster.