Kategori-arkiv: Bransch

Studieresa till Kanada och USA gav inspiration

Förra veckan deltog Dan Sjöblom i Berecs årliga studieresa tillsammans med övriga styrelsen. Dan är under 2018 vice ordförande i Berec med ansvar för bland annat samarbetet med spektrumpolicygruppen RSPG och nätsäkerhetsbyrån ENISA samt för översynen av EU-direktiven inom elektronisk kommunikation. Ordförande är Johannes Gungl från RTR/Österrike. Övriga deltagare är Sébastien Soriano från Arcep/Frankrike, Jeremy […]

PTS informerar om radioutrustning på tre mässor

I dag besöker jag tre pågående mässor i Stockholm: Allt för sjön, Fotomässan och vildmarksmässan Explore. Syftet är att informera om vilka regler som gäller för den som sätter radioutrustning på marknaden inom EU. Deltagande vid mässor är ett effektivt sätt att nå målgrupper som tillverkare, importörer och distributörer av utrustning med radiosändare, men även […]

Av Birger Hägg
expert på marknadskontroll

LEK – 15-åringen håller sig ung genom ständiga uppdateringar

Ska lagar vara ristade i sten? De tio budorden levererades på stentavlor, men lyckligtvis är processen när vi i dag skriver lagar lite smidigare. Lagar är nämligen i hög grad levande dokument. Ett exempel är lagen om elektronisk kommunikation (LEK) som i år fyller 15 år. LEK påverkar den största delen av PTS verksamhet, och […]

Av Karolina Asp
PTS chefsjurist