Kategori-arkiv: Bransch

Nu ser vi över bredbandsmarknaderna!

Syftet med PTS arbete är att ha bra spelregler på marknaden för elektronisk kommunikation, så att det blir långsiktigt hållbar konkurrens mellan olika aktörer. Då blir priserna lägre och utbudet bättre för slutkunderna. En viktig uppgift i år är att analysera bredbandsmarknaderna (lokalt och centralt tillträde till nätinfrastruktur) i Sverige. De här marknaderna består både […]

Kristina Mellberg

Av Kristina Mellberg
Chef för enheten för accessinfrastruktur vid konkurrensavdelningen

Så arbetar PTS för ett öppet internet

Kablar-04_259_198_liggande

Ett öppet internet och vad det egentligen innebär har diskuterats och debatterats under många år världen över. I grund och botten handlar det om att slutanvändare ska ha rätt att över internet få tillgång till och distribuera information och innehåll samt använda och tillhandahålla applikationer och tjänster som de själva valt. Operatörer ska som huvudregel […]

Emma Närvä

Av Emma Närvä
Chef för enheten för elektroniska kommunikationstjänster.

Givande diskussioner på internationell ”mobilmässa”

I veckan deltog en delegation från PTS på den stora, årliga mobilmässan i Barcelona – Mobile World Congress (MWC). Från PTS deltog Catarina Wretman, ställföreträdande gd; Ola Bergström, chef för internationell samordning samt medarbetare från spektrumavdelningen. Näringsdepartementet deltog också med en delegation ledd av digitaliseringsminister Peter Eriksson. Mer än mässa Egentligen är mobilmässa en felaktig […]

Ola Bergström

Av Ola Bergström
chef för enheten för internationell samordning