Författararkiv: Sten Selander

Tvister om postutdelning i flerfamiljshus – vilka regler är det som gäller?

I den pågående debatten om PostNords utdelningsuppehåll i flerfamiljshus framförs en rad felaktiga uppgifter. Det finns därför anledning att redogöra för vilka regler som gäller. PostNords utdelningsplikt PostNord är som utsedd tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten skyldigt att dela ut post till i princip alla, fem dagar i veckan. Denna utdelningsplikt är emellertid inte villkorslös. […]

Sten Selander

Av Sten Selander
Chef för postavdelningen

Spännande utmaningar väntar postmarknaden

I onsdags genomförde PTS en postdag, där vi bjöd in branschen och andra relevanta aktörer på postmarknaden för att diskutera viktiga framtidsfrågor. PTS postdag inföll nästan exakt 20 år efter det att postlagen började gälla och dåvarande Telestyrelsen blev Post- och telestyrelsen. Under åren har vi sett en postmarknad som utvecklats mycket. Vi har fått […]

Sten Selander

Av Sten Selander
Chef för postavdelningen

 • Senaste skribenterna

  • Johan Selin
   PTS enhet för reglering av bredbandsinfrastruktur

  • Adam Rosén
   Projektledare på enheten för inkluderande it och telefoni

  • Mats Idberg
   Projektledare PTS nätsäkerhetsavdelning. Sekreterare i NTSG.

  • Kristina Mellberg
   Chef för enheten för accessinfrastruktur vid konkurrensavdelningen

  • Emma Närvä
   Chef för enheten för elektroniska kommunikationstjänster.

  • Ola Bergström
   chef för enheten för internationell samordning

  • Dan Sjöblom
   Generaldirektör PTS

  • Kerstin Karlsson
   Chef på enheten för marknadsanalys och bredbandsfrämjande.

  • Sara Andersson
   Chef för avdelningen för samhällsfrågor

  • Kristian Viidas
   chef för enheten för ekonomisk analys vid konkurrensavdelningen.