Författararkiv: Sten Selander

Tvister om postutdelning i flerfamiljshus – vilka regler är det som gäller?

I den pågående debatten om PostNords utdelningsuppehåll i flerfamiljshus framförs en rad felaktiga uppgifter. Det finns därför anledning att redogöra för vilka regler som gäller. PostNords utdelningsplikt PostNord är som utsedd tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten skyldigt att dela ut post till i princip alla, fem dagar i veckan. Denna utdelningsplikt är emellertid inte villkorslös. […]

Av Sten Selander
Chef för postavdelningen

Spännande utmaningar väntar postmarknaden

I onsdags genomförde PTS en postdag, där vi bjöd in branschen och andra relevanta aktörer på postmarknaden för att diskutera viktiga framtidsfrågor. PTS postdag inföll nästan exakt 20 år efter det att postlagen började gälla och dåvarande Telestyrelsen blev Post- och telestyrelsen. Under åren har vi sett en postmarknad som utvecklats mycket. Vi har fått […]

Av Sten Selander
Chef för postavdelningen