Författararkiv: Sara Andersson

Bättre transparens stärker konsumentmakten

Den svenska marknaden för elektronisk kommunikation är bland de mest utvecklade i världen. Vi svenskar är ett teknikälskande folk och vi är snabba på att haka på trender och nya tekniker. Vår efterfrågan driver operatörernas investeringar och utbyggnad av nät. Eftersom vi har konkurrens mellan olika operatörer har vi också en gynnsam utveckling vad gäller […]

Av Sara Andersson
Chef för avdelningen för samhällsfrågor

Kan digitaliseringen ge oss smartare vård och hemtjänst?

Hur hänger bredbandsutbyggnaden ihop med äldreomsorg och trygghetslarm? Och kommer man i framtiden kunna bo i glesbygden och ändå ta del av moderna digitala hjälpmedel för att klara vardagen? Den 22 januari deltog jag i en paneldebatt på Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa. Temat var nyttjande av digitala tjänster i hemmet, såsom trygghetslarm och andra kontakter […]

Av Sara Andersson
Chef för avdelningen för samhällsfrågor

Aggressiv försäljning mot äldre nu uppe på EU-nivå

”Hej! Jag ringer från telebolaget NN och det är så här att myndigheterna har bestämt att du måste byta teleoperatör nu. Vad har du för personnummer och adress? Vad bra, då säger vi så. Klick!” Så kan ett uppfordrande och bedrägligt säljsamtal om telefonabonnemang se ut. Det handlar om ett fåtal teleoperatörer som använder aggressiva, […]

Av Sara Andersson
Chef för avdelningen för samhällsfrågor