Författararkiv: Sara Andersson

Kan digitaliseringen ge oss smartare vård och hemtjänst?

Hur hänger bredbandsutbyggnaden ihop med äldreomsorg och trygghetslarm? Och kommer man i framtiden kunna bo i glesbygden och ändå ta del av moderna digitala hjälpmedel för att klara vardagen? Den 22 januari deltog jag i en paneldebatt på Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa. Temat var nyttjande av digitala tjänster i hemmet, såsom trygghetslarm och andra kontakter […]

Sara Andersson

Av Sara Andersson
Chef för avdelningen för samhällsfrågor

Aggressiv försäljning mot äldre nu uppe på EU-nivå

”Hej! Jag ringer från telebolaget NN och det är så här att myndigheterna har bestämt att du måste byta teleoperatör nu. Vad har du för personnummer och adress? Vad bra, då säger vi så. Klick!” Så kan ett uppfordrande och bedrägligt säljsamtal om telefonabonnemang se ut. Det handlar om ett fåtal teleoperatörer som använder aggressiva, […]

Sara Andersson

Av Sara Andersson
Chef för avdelningen för samhällsfrågor

Svenska lösningar som fungerar för alla väcker intresse

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, det har regeringen slagit fast i sin Digitala Agenda. För att nå det målet krävs insatser för att minska det digitala utanförskapet och ge alla samma förutsättningar att använda it och telekom , oavsett funktionshinder. Här har vi i Sverige kommit en bit på väg. […]

Sara Andersson

Av Sara Andersson
Chef för avdelningen för samhällsfrågor