Författararkiv: Sara Andersson

PTS har en viktig roll i arbetet för ett helt uppkopplat Sverige

Med visionen ”ett helt uppkopplat Sverige” presenterade regeringen strax före jul en ny bredbandsstrategi. Målen i strategin sträcker sig fram till år 2025, då hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband. För första gången finns också ett politiskt mål som gäller tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där människor och saker normalt […]

Sara Andersson

Av Sara Andersson
Chef för avdelningen för samhällsfrågor

Bättre transparens stärker konsumentmakten

Den svenska marknaden för elektronisk kommunikation är bland de mest utvecklade i världen. Vi svenskar är ett teknikälskande folk och vi är snabba på att haka på trender och nya tekniker. Vår efterfrågan driver operatörernas investeringar och utbyggnad av nät. Eftersom vi har konkurrens mellan olika operatörer har vi också en gynnsam utveckling vad gäller […]

Sara Andersson

Av Sara Andersson
Chef för avdelningen för samhällsfrågor

Kan digitaliseringen ge oss smartare vård och hemtjänst?

Hur hänger bredbandsutbyggnaden ihop med äldreomsorg och trygghetslarm? Och kommer man i framtiden kunna bo i glesbygden och ändå ta del av moderna digitala hjälpmedel för att klara vardagen? Den 22 januari deltog jag i en paneldebatt på Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa. Temat var nyttjande av digitala tjänster i hemmet, såsom trygghetslarm och andra kontakter […]

Sara Andersson

Av Sara Andersson
Chef för avdelningen för samhällsfrågor