Författararkiv: Rikard Englund

En framtida bredbandsreglering i takt med marknadsutvecklingen

Utvecklingen inom området elektronisk kommunikation är dynamisk. Det gäller inte minst konsumenternas efterfrågan på tjänster som kräver bredbandsuppkoppling av god kvalitet och med hög kapacitet. Utbyggnadstakten är fortsatt hög, exempelvis redovisar TeliaSonera att bolaget under 2015 byggt ut fiber till 55 000 villor och det är PTS bedömning att andra operatörer gemensamt har investerat i motsvarande […]

Av Rikard Englund
chef för konkurrensavdelningen.