Författararkiv: Pär Lannerö

Börja förbereda er för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service!

Hur länge dröjer det från att en organisation inom offentlig sektor uppmärksammar ett behov av en ny eller uppdaterad digital tjänst till dess att den finns på plats? Ofta handlar om flera månader. Ibland flera år, vilket inte är så konstigt eftersom det tar tid att få igenom budget, göra förstudier, upphandla, utveckla, utbilda och […]

Av Pär Lannerö
Projektledare Vägledning för webbutveckling

Vad är en hållbar digital miljö?

Idag är det World Usability Day, och årets tema är ”Hållbar UX” (UX står för User eXperience, dvs användares upplevelse). Runt om i världen träffas därför personer som utformar digitala system och diskuterar hållbarhet. Och det är inte bara idag, utan ämnet återkommer ganska ofta. FNs nya hållbarhetsmål (Agenda 2030) har sannolikt bidragit. Själv hade […]

Av Pär Lannerö
Projektledare Vägledning för webbutveckling

Idag är inte vilken dag som helst!

Det finns många ”dagar”, och den tredje torsdagen i maj är internationella tillgänglighetsmedvetenhetsdagen. Det är ingen bra översättning av Global Accessibility Awareness Day – men det är en bra dag! Runtom i världen arrangeras olika evenemang i syfte att öka medvetenheten om digital tillgänglighet för alla människor oavsett t.ex. funktionsnedsättning. Besök webbplatsen för GAAD, eller […]

Av Pär Lannerö
Projektledare Vägledning för webbutveckling