Författararkiv: Pär Lannerö

Vad är en hållbar digital miljö?

Idag är det World Usability Day, och årets tema är ”Hållbar UX” (UX står för User eXperience, dvs användares upplevelse). Runt om i världen träffas därför personer som utformar digitala system och diskuterar hållbarhet. Och det är inte bara idag, utan ämnet återkommer ganska ofta. FNs nya hållbarhetsmål (Agenda 2030) har sannolikt bidragit. Själv hade […]

Pär Lannerö

Av Pär Lannerö
Projektledare Vägledning för webbutveckling

Idag är inte vilken dag som helst!

Det finns många ”dagar”, och den tredje torsdagen i maj är internationella tillgänglighetsmedvetenhetsdagen. Det är ingen bra översättning av Global Accessibility Awareness Day – men det är en bra dag! Runtom i världen arrangeras olika evenemang i syfte att öka medvetenheten om digital tillgänglighet för alla människor oavsett t.ex. funktionsnedsättning. Besök webbplatsen för GAAD, eller […]

Pär Lannerö

Av Pär Lannerö
Projektledare Vägledning för webbutveckling

Empati och superkrafter på Sveriges första hackathon med funktionshindertema

När samhällsfunktioner blir digitala behöver alla kunna ta del av dem – oavsett individuella förutsättningar som t.ex. funktionsnedsättning, stress och varierande bandbredd. Den 15 mars arrangerade PTS ett hackathon med tema tillgänglighet på webben. Ett femtiotal personer träffades för att utbyta och utveckla idéer. Flera grupper fick idéer som kan bli tävlingsbidrag i PTS innovationstävling, […]

Pär Lannerö

Av Pär Lannerö
Projektledare Vägledning för webbutveckling

 • Senaste skribenterna

  • Johan Selin
   PTS enhet för reglering av bredbandsinfrastruktur

  • Adam Rosén
   Projektledare på enheten för inkluderande it och telefoni

  • Mats Idberg
   Projektledare PTS nätsäkerhetsavdelning. Sekreterare i NTSG.

  • Kristina Mellberg
   Chef för enheten för accessinfrastruktur vid konkurrensavdelningen

  • Emma Närvä
   Chef för enheten för elektroniska kommunikationstjänster.

  • Ola Bergström
   chef för enheten för internationell samordning

  • Dan Sjöblom
   Generaldirektör PTS

  • Kerstin Karlsson
   Chef på enheten för marknadsanalys och bredbandsfrämjande.

  • Sara Andersson
   Chef för avdelningen för samhällsfrågor

  • Kristian Viidas
   chef för enheten för ekonomisk analys vid konkurrensavdelningen.