Författararkiv: Morgan Westring

Spektrumhanteringen en viktig pusselbit när saker ska kommunicera

Alla talar just nu om sakernas internet (Internet of Things, IoT) och om maskin-till-maskin-kommunikation (M2M). M2M och IoT är samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder med mera, förses med små inbyggda sensorer, sändare, mottagare och datorer. 50 miljarder enheter beräknas vara uppkopplade i världen år 2020, enligt Ericsson. Området kan förväntas […]

Morgan Westring

Av Morgan Westring
Internationell samordnare på spektrumavdelningen.