Författararkiv: Morgan Westring

Spektrumhanteringen en viktig pusselbit när saker ska kommunicera

Alla talar just nu om sakernas internet (Internet of Things, IoT) och om maskin-till-maskin-kommunikation (M2M). M2M och IoT är samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder med mera, förses med små inbyggda sensorer, sändare, mottagare och datorer. 50 miljarder enheter beräknas vara uppkopplade i världen år 2020, enligt Ericsson. Området kan förväntas […]

Morgan Westring

Av Morgan Westring
Internationell samordnare på spektrumavdelningen.

 • Senaste skribenterna

  • Johan Selin
   PTS enhet för reglering av bredbandsinfrastruktur

  • Adam Rosén
   Projektledare på enheten för inkluderande it och telefoni

  • Mats Idberg
   Projektledare PTS nätsäkerhetsavdelning. Sekreterare i NTSG.

  • Kristina Mellberg
   Chef för enheten för accessinfrastruktur vid konkurrensavdelningen

  • Emma Närvä
   Chef för enheten för elektroniska kommunikationstjänster.

  • Ola Bergström
   chef för enheten för internationell samordning

  • Dan Sjöblom
   Generaldirektör PTS

  • Kerstin Karlsson
   Chef på enheten för marknadsanalys och bredbandsfrämjande.

  • Sara Andersson
   Chef för avdelningen för samhällsfrågor

  • Kristian Viidas
   chef för enheten för ekonomisk analys vid konkurrensavdelningen.