Författararkiv: Kristina Mellberg

Nu ser vi över bredbandsmarknaderna!

Syftet med PTS arbete är att ha bra spelregler på marknaden för elektronisk kommunikation, så att det blir långsiktigt hållbar konkurrens mellan olika aktörer. Då blir priserna lägre och utbudet bättre för slutkunderna. En viktig uppgift i år är att analysera bredbandsmarknaderna (lokalt och centralt tillträde till nätinfrastruktur) i Sverige. De här marknaderna består både […]

Kristina Mellberg

Av Kristina Mellberg
Chef för enheten för accessinfrastruktur vid konkurrensavdelningen

På väg mot ett paradigmskifte inom regleringen av bredbandsmarknaderna?

Lagen om elektronisk kommunikation trädde i kraft år 2003 och året därpå fastställde PTS de första skyldighetsbesluten, de så kallade SMP-besluten. Besluten innebär att en på marknaden dominerande aktör åläggs vissa skyldigheter, t.ex. att ge andra aktörer tillträde till nät eller tjänster. Sedan dess har bredbandsmarknaderna reglerats vid tre tillfällen. Utvecklingen på marknaden har milt […]

Kristina Mellberg

Av Kristina Mellberg
Chef för enheten för accessinfrastruktur vid konkurrensavdelningen