Författararkiv: Kristian Viidas

På väg mot enklare och mer transparent prisreglering

En av PTS allra viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för en effektiv konkurrens. Detta gör vi genom att besluta om regler för hur aktörer med betydande inflytande ska agera. Syftet med regleringen är att stimulera investeringar i ny infrastruktur och samtidigt se till att slutanvändarna får valfrihet mellan tjänster av hög kvalitet till rimliga […]

Av Kristian Viidas
chef för enheten för ekonomisk analys vid konkurrensavdelningen.