Författararkiv: Kristian Viidas

PTS nya regleringsverktyg för det fasta nätet tar form

En hörnsten i PTS arbete är att skapa förutsättningar för en effektiv konkurrens till nytta för konsumenterna. När vi lyckas i vårt arbete leder det till investeringar i ny infrastruktur, samtidigt som konsumenterna får tillgång till elektroniska kommunikationstjänster med hög kvalitet och till rimliga priser. Vi ska alltid sträva efter att uppnå effektiva marknader genom […]

Kristian Viidas

Av Kristian Viidas
chef för enheten för ekonomisk analys vid konkurrensavdelningen.

Vilken nytta skapar PTS konkurrensfrämjande reglering?

PTS har i uppdrag att skapa förutsättningar för en effektiv konkurrens inom området elektronisk kommunikation. Det är emellertid omvittnat svårt att mäta vilket värde detta arbete genererar för våra uppdragsgivare, det vill säga slutkonsumenterna i Sverige. I en rapport har vi dock gjort en ansats att försöka närma oss ett svar på frågan om vilken […]

Kristian Viidas

Av Kristian Viidas
chef för enheten för ekonomisk analys vid konkurrensavdelningen.

På väg mot enklare och mer transparent prisreglering

En av PTS allra viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för en effektiv konkurrens. Detta gör vi genom att besluta om regler för hur aktörer med betydande inflytande ska agera. Syftet med regleringen är att stimulera investeringar i ny infrastruktur och samtidigt se till att slutanvändarna får valfrihet mellan tjänster av hög kvalitet till rimliga […]

Kristian Viidas

Av Kristian Viidas
chef för enheten för ekonomisk analys vid konkurrensavdelningen.

 • Senaste skribenterna

  • Johan Selin
   PTS enhet för reglering av bredbandsinfrastruktur

  • Adam Rosén
   Projektledare på enheten för inkluderande it och telefoni

  • Mats Idberg
   Projektledare PTS nätsäkerhetsavdelning. Sekreterare i NTSG.

  • Kristina Mellberg
   Chef för enheten för accessinfrastruktur vid konkurrensavdelningen

  • Emma Närvä
   Chef för enheten för elektroniska kommunikationstjänster.

  • Ola Bergström
   chef för enheten för internationell samordning

  • Dan Sjöblom
   Generaldirektör PTS

  • Kerstin Karlsson
   Chef på enheten för marknadsanalys och bredbandsfrämjande.

  • Sara Andersson
   Chef för avdelningen för samhällsfrågor

  • Kristian Viidas
   chef för enheten för ekonomisk analys vid konkurrensavdelningen.