Författararkiv: Kristian Viidas

PTS nya regleringsverktyg för det fasta nätet närmar sig samråd

Kring jul förra året beskrev jag de utmaningar som låg framför PTS i att ta fram en ny kalkylmodell för det fasta nätet. Jag berättade då varför PTS behöver ett relevant och framtidssäkert regleringsverktyg på en snabbt föränderlig och dynamisk marknad. Skälen är många. Verktyg i arbetet med att digitalisera Sverige Utöver att kunna fastställa […]

Av Kristian Viidas
chef för enheten för ekonomisk analys vid konkurrensavdelningen.

PTS nya regleringsverktyg för det fasta nätet tar form

En hörnsten i PTS arbete är att skapa förutsättningar för en effektiv konkurrens till nytta för konsumenterna. När vi lyckas i vårt arbete leder det till investeringar i ny infrastruktur, samtidigt som konsumenterna får tillgång till elektroniska kommunikationstjänster med hög kvalitet och till rimliga priser. Vi ska alltid sträva efter att uppnå effektiva marknader genom […]

Av Kristian Viidas
chef för enheten för ekonomisk analys vid konkurrensavdelningen.

Vilken nytta skapar PTS konkurrensfrämjande reglering?

PTS har i uppdrag att skapa förutsättningar för en effektiv konkurrens inom området elektronisk kommunikation. Det är emellertid omvittnat svårt att mäta vilket värde detta arbete genererar för våra uppdragsgivare, det vill säga slutkonsumenterna i Sverige. I en rapport har vi dock gjort en ansats att försöka närma oss ett svar på frågan om vilken […]

Av Kristian Viidas
chef för enheten för ekonomisk analys vid konkurrensavdelningen.