Författararkiv: Kerstin Karlsson

Strategi, samverkan och kreativitet viktigt för bredbandsutbyggnad

Vingåkers kommun tillsammans med Regionförbundet Sörmland har stått värd för en nationell bredbandskonferens för kommunala och regionala bredbandssamordnare från hela Sverige. Konferensen samarrangerades med PTS, Bredbandsforum, IP-Only, Telia, Svenska stadsnätsföreningen och SKL. Här gavs deltagarna möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter kring frågor som utmaningar med bredbandsutbyggnaden, hur målen i regeringens bredbandsstrategi ska uppnås och […]

Av Kerstin Karlsson
Chef på enheten för marknadsanalys och bredbandsfrämjande.

Bredbandskoordinatorer blir viktiga för en aktiv bredbandsutbyggnad i hela landet

Bredbandsutbyggnaden på landsbygd tar fart och investeringarna i fast och mobil bredbandsinfrastruktur ökar. Gemensamt för de län och kommuner som lyckats bra med fiberutbyggnaden i Sverige är att de arbetar aktivt med frågan, har tagit fram en bredbandsstrategi och har en helhetssyn över länets eller kommunens behov. För att den positiva utvecklingen ska fortsätta och […]

Av Kerstin Karlsson
Chef på enheten för marknadsanalys och bredbandsfrämjande.