Författararkiv: Johan Gustavsson

God arbetsmiljö – en förutsättning för att vara attraktiv arbetsgivare

På en modern arbetsplats tar man gärna en god arbetsmiljö för given. Men en god arbetsmiljö uppstår inte av sig själv. Det krävs strukturerade processer och systematiskt arbetssätt för den fysiska arbetsmiljön och de mer psykosociala aspekterna, alltifrån hur vi förhåller oss till varandra till arbetsbelastning och tydliga förväntningar. Vi som arbetar med personalfrågor på […]

Av Johan Gustavsson
personalspecialist på personalavdelningen

Resan mot att bli en av Sveriges bästa arbetsgivare

PTS har som mål att vara en av Sveriges bästa arbetsgivare som ständigt lyckas locka till oss, behålla och utveckla rätt kompetens. Hur ska vi lyckas med det? Det gäller såklart att först se till att verkligen vara en bra arbetsgivare. Bland de insatser vi genomför märks satsningar på ledarskap och medarbetarskap, så att man […]

Av Johan Gustavsson
personalspecialist på personalavdelningen