Författararkiv: Joakim Levin

Pristaket på brev säkerställer fungerande brevtjänst

PostNord argumenterar i sitt remissvar till 2015-års postlagsutrednings delbetänkande för att pristaket på brev helt ska tas bort. PostNord menar att det uppmjukade pristak som utredningen föreslår ger ett mycket begränsat utrymme för prishöjningar vilket i sin tur kan leda till svåra konsekvenser för den samhällsomfattande posttjänsten när brevvolymerna faller. PostNords farhågor är dock obefogade. […]

Joakim Levin

Av Joakim Levin
Sakkunnig i ekonomisk analys och reglering, PTS postavdelning

PostNord: Svenska verksamheten under kontroll, men i Danmark är det problem

För oss som med intresse väntar på varje ny delårsrapport från PostNord kom rapporten för tredje kvartalet 2015 inte med så mycket nyheter. Snarare förstärks den tidigare bilden att den svenska verksamheten går relativt bra medan PostNord har problem på den danska marknaden. Samtidigt blir man, om man går igenom sifforna, stundtals lite förvånad över […]

Joakim Levin

Av Joakim Levin
Sakkunnig i ekonomisk analys och reglering, PTS postavdelning