Författararkiv: Emma Närvä

Så arbetar PTS för ett öppet internet

Ett öppet internet och vad det egentligen innebär har diskuterats och debatterats under många år världen över. I grund och botten handlar det om att slutanvändare ska ha rätt att över internet få tillgång till och distribuera information och innehåll samt använda och tillhandahålla applikationer och tjänster som de själva valt. Operatörer ska som huvudregel […]

Emma Närvä

Av Emma Närvä
Chef för enheten för elektroniska kommunikationstjänster.