Författararkiv: Catarina Wretman

På väg mot en mer konsumentvänlig telekommarknad

Den 20 oktober arrangerade PTS och Telekområdgivarna en halvdag med temat ”En konsumentvänligare telekommarknad”. Drygt 80 personer samlades för att höra mer om myndigheters och branschaktörers arbete på konsumentområdet. Ta gärna del av programmet och annan information här. Vi är flera aktörer som samverkar för att stärka konsumenternas ställning på telekommarknaden. Konsumentverket har hand om […]

Catarina Wretman

Av Catarina Wretman
Stf. generaldirektör för PTS

Både mobil täckning och ett högkvalitativt nät för skydd och säkerhet

PTS har till uppdrag att se till att samhället får de kommunikationstjänster som behövs. Vi måste alltid väga olika intressen mot varandra och försöka hitta vägar där vi kan tillgodose alla behov. Ibland kan man inte få exakt det man vill ha, men man ska kunna få det man behöver. Vi går idag, den 1 […]

Catarina Wretman

Av Catarina Wretman
Stf. generaldirektör för PTS

 • Senaste skribenterna

  • Johan Selin
   PTS enhet för reglering av bredbandsinfrastruktur

  • Adam Rosén
   Projektledare på enheten för inkluderande it och telefoni

  • Mats Idberg
   Projektledare PTS nätsäkerhetsavdelning. Sekreterare i NTSG.

  • Kristina Mellberg
   Chef för enheten för accessinfrastruktur vid konkurrensavdelningen

  • Emma Närvä
   Chef för enheten för elektroniska kommunikationstjänster.

  • Ola Bergström
   chef för enheten för internationell samordning

  • Dan Sjöblom
   Generaldirektör PTS

  • Kerstin Karlsson
   Chef på enheten för marknadsanalys och bredbandsfrämjande.

  • Sara Andersson
   Chef för avdelningen för samhällsfrågor

  • Kristian Viidas
   chef för enheten för ekonomisk analys vid konkurrensavdelningen.