Författararkiv: Bloggredaktionen

Nu tar vi nästa steg för bättre mobiltäckning och kapacitet

Mobiltäckningen har förbättrats och datakapaciteten har fortsatt öka under de senaste åren, men fortfarande finns det områden där konsumenter ibland befinner sig eller rör sig som saknar god täckning. Post- och telestyrelsens (PTS) nästa frekvenstilldelning, i det så kallade 700 MHz-bandet, innebär en särskild satsning på norra delen av Sverige. Läs mer i denna debattartikel av […]

Teknikutveckling och marknadskontroll

PTS är en av flera myndigheter som har uppgifter inom marknadskontroll. Vi ser bland annat till att radioutrustning som inte uppfyller EU:s krav tas bort från marknaden. Arbetet med marknadskontroll samordnas inom Marknadskontrollrådet. På Marknadskontrollrådets webbplats finns en ny blogg från PTS generaldirektör Göran Marby som beskriver PTS arbete.

Nytt 4G-nät ger bredband från fjälltopp

Nyligen driftsattes en mobilmast på Ryfjället, Tärnaby, Västerbottens län. Den ger nya kommunikationsmöjligheter för befolkning och besökare i området samt möjlighet för bredband för 18 hushåll som har anmält till PTS att de saknar tillgång till bredband. Masten är en direkt konsekvens av PTS täckningskrav i det så kallade 800 MHz-bandet, som tidigare användes för […]