Författararkiv: Bloggredaktionen

PTS tar bredbandsoron på allvar – men det finns alternativ (debattinlägg)

Detta inlägg är ett debattsvar till följande ledarartikel som publicerats i flera tidningar, bland annat Norra Skånes Tidningar ”Bygg ut fibern innan bredbandet klipps av”. Det finns i dag flera alternativa sätt att få bredband utan det fasta telenätet – även i mer glest befolkade områden. Men tyvärr är kännedomen om dem ganska låg. Jag vill […]

Nu tar vi nästa steg för bättre mobiltäckning och kapacitet

Mobiltäckningen har förbättrats och datakapaciteten har fortsatt öka under de senaste åren, men fortfarande finns det områden där konsumenter ibland befinner sig eller rör sig som saknar god täckning. Post- och telestyrelsens (PTS) nästa frekvenstilldelning, i det så kallade 700 MHz-bandet, innebär en särskild satsning på norra delen av Sverige. Läs mer i denna debattartikel av […]

Teknikutveckling och marknadskontroll

PTS är en av flera myndigheter som har uppgifter inom marknadskontroll. Vi ser bland annat till att radioutrustning som inte uppfyller EU:s krav tas bort från marknaden. Arbetet med marknadskontroll samordnas inom Marknadskontrollrådet. På Marknadskontrollrådets webbplats finns en ny blogg från PTS generaldirektör Göran Marby som beskriver PTS arbete.