Författararkiv: Bloggredaktionen

PTS vill undvika begränsningar (Debattinlägg)

Detta inlägg är ett debattsvar till en ledarartikel som publicerats i Svenska Dagbladet 31/8 2016   Peder Ramel, Hi3G Access, kritiserar på SvD Debatt (31/8) Post- och telestyrelsen (PTS) för att försämra konkurrensen genom att inte sätta strängare begränsningar för hur mycket frekvenser en aktör kan tilldelas i PTS kommande spektrumauktion i 700 MHz-bandet. Begränsningar […]

PTS tar bredbandsoron på allvar – men det finns alternativ (debattinlägg)

Detta inlägg är ett debattsvar till följande ledarartikel som publicerats i flera tidningar, bland annat Norra Skånes Tidningar ”Bygg ut fibern innan bredbandet klipps av”. Det finns i dag flera alternativa sätt att få bredband utan det fasta telenätet – även i mer glest befolkade områden. Men tyvärr är kännedomen om dem ganska låg. Jag vill […]

Nu tar vi nästa steg för bättre mobiltäckning och kapacitet

Mobiltäckningen har förbättrats och datakapaciteten har fortsatt öka under de senaste åren, men fortfarande finns det områden där konsumenter ibland befinner sig eller rör sig som saknar god täckning. Post- och telestyrelsens (PTS) nästa frekvenstilldelning, i det så kallade 700 MHz-bandet, innebär en särskild satsning på norra delen av Sverige. Läs mer i denna debattartikel av […]

 • Senaste skribenterna

  • Johan Selin
   PTS enhet för reglering av bredbandsinfrastruktur

  • Adam Rosén
   Projektledare på enheten för inkluderande it och telefoni

  • Mats Idberg
   Projektledare PTS nätsäkerhetsavdelning. Sekreterare i NTSG.

  • Kristina Mellberg
   Chef för enheten för accessinfrastruktur vid konkurrensavdelningen

  • Emma Närvä
   Chef för enheten för elektroniska kommunikationstjänster.

  • Ola Bergström
   chef för enheten för internationell samordning

  • Dan Sjöblom
   Generaldirektör PTS

  • Kerstin Karlsson
   Chef på enheten för marknadsanalys och bredbandsfrämjande.

  • Sara Andersson
   Chef för avdelningen för samhällsfrågor

  • Kristian Viidas
   chef för enheten för ekonomisk analys vid konkurrensavdelningen.