Författararkiv: Annicka Spångberg

Berör ”fake news” och ryktesspridning sektorn för elektronisk kommunikation?

När något händer i dag sprids information oerhört snabbt via sociala medier – alla kan vara sändare och mottagare. Det såg vi exempelvis vid attacken på Drottninggatan i Stockholm. En inneboende nyfikenhet, en viss naivitet och bristande källkritiskt tänkande gör att de flesta av oss också litar på mycket av det som skrivs. Den mediala […]

Av Annicka Spångberg
chef för kommunikationsavdelningen

Från brev till Facebook

Konsumenter och andra målgrupper som vill ha kontakt med myndigheter använder nya sätt att kommunicera. Jag ser det som en naturlig del av vårt myndighetsuppdrag att möta målgrupperna där de finns, till exempel på Twitter och Facebook. PTS är en statlig myndighet som lyder under förvaltningslagen. Det innebär bland annat att vi ska ge vägledning och råd till enskilda […]

Av Annicka Spångberg
chef för kommunikationsavdelningen