PTS positiv till förbättrad positionering av nödställda

I en artikel i DN den 28 april berättar SOS Alarm om planerna på att införa stöd för en teknik som kallas AML och som kan förbättra möjligheterna att positionera den som ringer nödsamtal. Av artikeln framgår att planerna har stött på rättsliga utmaningar vilket har försenat införandet av den nya tekniken.

PTS arbetar aktivt för att den nuvarande rättsliga osäkerheten om AML ska kunna undanröjas. Här är några klargöranden om PTS roll och vad vi har sagt när det gäller införandet av AML.

Förmedling av nödsamtal är en samhällskritisk uppgift för de svenska teleoperatörerna. Operatörerna ska medverka till att nödsamtal förmedlas utan avbrott och att SOS Alarm ska få tillgång till information om vem som ringer och var denne befinner sig. Detta framgår av lagen om elektronisk kommunikation och PTS föreskrifter. PTS bedriver tillsyn för att operatörerna ska följa dessa regler och kan vidta åtgärder om så inte skulle vara fallet.

När det gäller positionering av nödställda används sedan flera år en teknik för att hämta information från mobilnätet om var den som ringer 112 befinner sig och skicka den informationen vidare till SOS Alarm. Tekniken fungerar ganska bra i tätorter, där det är korta avstånd mellan mobilmasterna, men på landsbygden är precisionen sämre vilket i värsta fall kan leda till att viktiga hjälpinsatser försenas av svårigheter att lokalisera den nödställda.

Ny och förbättrad teknik för positionering ska kunna tas i bruk

Det är en viktig fråga för PTS att ny och förbättrad teknik för positionering kan tas i bruk. Vi fick på PTS höra talas om AML-tekniken i början av 2017 när SOS Alarm tog kontakt med oss för att be om information om reglerna i lagen om elektronisk kommunikation. Frågan var om lagens regler kunde beröra användningen av AML. Det är vanligt att vi får frågor om hur lagen ska tolkas i olika situationer och vi försöker alltid ge ett så bra svar som möjligt. Men många gånger rör det sig om komplexa frågor där det inte finns något enkelt, självklart svar. Då kan vi inte lämna något exakt svar, eftersom PTS inte har rätt att lämna förhandsbesked, dvs. bindande besked om hur reglerna ska tillämpas i en tänkt, framtida situation.

Frågan om positionering av nödställda är som sagt mycket angelägen och PTS har försökt lämna så bra vägledning som möjligt till SOS Alarm om vilka utmaningar som reglerna i lagen skulle kunna innebära. Vi konstaterade att det finns en regel som säger att information som finns i en användares mobiltelefon – exempelvis uppgifter om var telefonen befinner sig – inte får hämtas in av en utomstående part, utan att användaren har samtyckt till det. Regeln finns till för att skydda användarens personliga integritet. Tyvärr har lagstiftaren i det här fallet inte förutsett att det kan finnas samhällsviktiga situationer där sådan inhämtning av information behöver kunna ske utan att användaren tillfrågas. I mars 2017 svarade vi därför SOS Alarm att det kan behövas en lagändring för att AML ska kunna användas.

PTS ser positivt på lagändring för att AML ska kunna användas

Vi är också positiva till en sådan ändring av lagen. Samtidigt pågår just nu förhandlingar inom EU om de EU-direktiv som ligger till grund för den svenska lagen om elektronisk kommunikation. Vi har informerat regeringskansliet om att det kan finnas ett behov av att redan i EU-reglerna införa stöd för användning av AML och liknande tekniker. Vid de pågående diskussionerna mellan medlemsstater inom Rådet har Sverige lagt fram ett sådant förslag.

Positionering av nödställda är en viktig samhällsfråga och PTS arbetar därför aktivt för att den nuvarande rättsliga osäkerheten om AML ska kunna undanröjas.

Av Staffan Lindmark
Chef för enheten för säker och konfidentiell kommunikation

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*