Studieresa till Kanada och USA gav inspiration

Förra veckan deltog Dan Sjöblom i Berecs årliga studieresa tillsammans med övriga styrelsen. Dan är under 2018 vice ordförande i Berec med ansvar för bland annat samarbetet med spektrumpolicygruppen RSPG och nätsäkerhetsbyrån ENISA samt för översynen av EU-direktiven inom elektronisk kommunikation. Ordförande är Johannes Gungl från RTR/Österrike. Övriga deltagare är Sébastien Soriano från Arcep/Frankrike, Jeremy Godfrey från Comreg/Irland, George Michaelides från OCECPR/Cypern samt Vladica Tintor från Ratel/Serbien.

Styrelseresan gick i år till Kanada, som var det huvudsakliga resmålet, och till Washington D.C. i USA. Ett stort antal besök och möten genomfördes under de fem dagar som studiebesöket pågick.

I Kanada (Toronto, Montreal och Ottawa) besökte gruppen förutom regleringsmyndigheten CRTC och ministeriet ISED även ett stort antal företag inom ICT- och it-industrin liksom företrädare för akademin och EU-delegationen.

Det var spännande att göra en så pass bred bekantskap med våra sektorer i Kanada. Av särskilt intresse var diskussionerna kring nätneutralitet där Kanada är ett föregångsland, men det var även intressant att få en inblick i landets många pågående satsningar på start-ups och annan innovation inom sektorn, säger Dan Sjöblom.

I Washington besökte styrelsen PTS motsvarighet FCC, ministerieorganet NTIA, den federala handelskommissionen FTC och det fristående organet Centre for Democracy and Free Press.

Med våra amerikanska kollegor diskuterade vi bland annat nätneutralitet, spektrumfrågor, bredbandsutrullning i glesbygd och GDPR. Det var intressant att ta del av deras pågående prioriteringar och jag notera att det finns många likheter men även vissa skillnader, säger Dan Sjöblom.

Ett viktigt syfte med studieresan var att skapa kontakt med de nordamerikanska kollegorna och berörda sektorer, samt att låta Berecs styrelse inspireras och föra strategiska diskussioner om såväl strukturella frågor som sakfrågor.

Inom Berec arbetar regleringsmyndigheterna i Europa tillsammans för harmonisering och konkurrens till nytta för konsumenterna. Berec består av de 28 generaldirektörerna för EU:s regleringsmyndigheter samt EU-kommissionen. Regleringsmyndigheter från EFTE/EES och ansökarländer till EU är observatörer. PTS var ordförande i Berec under 2014 och är nu alltså vice ordförande.

Det är viktigt att myndigheter som PTS, som har möjligheter, tar ett ansvar för att driva Berec, vars syfte bland annat är att arbeta för en harmoniserad tillämpning av det EU-gemensamma regelverket. Att vara aktiv i Berecs arbete är en förutsättning för att kunna påverka för Sverige viktiga frågor, kommenterar Dan Sjöblom. Nya telekomdirektiv förhandlas för närvarande och Berec kommer att ha en viktig roll i implementeringen av dessa.

 

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*