PTS informerar om radioutrustning på tre mässor

I dag besöker jag tre pågående mässor i Stockholm: Allt för sjön, Fotomässan och vildmarksmässan Explore. Syftet är att informera om vilka regler som gäller för den som sätter radioutrustning på marknaden inom EU. Deltagande vid mässor är ett effektivt sätt att nå målgrupper som tillverkare, importörer och distributörer av utrustning med radiosändare, men även konsumenter.

Några exempel på utrustning som kan förväntas finnas i mässmontrarna i dag är VHF maritimradio, kameror med WiFi-funktion och jaktradio.

Vad är det då vi informerar om? Den kanske viktigaste aspekten för den som ska sätta en produkt på marknaden, och även för den som ska köpa en produkt är att säkerställa att den är CE-märkt. CE-märket garanterar att utrustningen uppfyller de väsentliga tekniska kraven som ställs inom EU. Det finns också administrativa krav, i form av vilken dokumentation och vilka övriga märkningar som ska medfölja utrustningen. Det ska till exempel finnas en deklaration om överensstämmelse med EU-regelverket och en bruksanvisning med rätt innehåll.

Här vill vi ge vägledning till målgrupperna så att det blir lättare för dem att göra rätt, genom att diskutera och dela ut informationsmaterial. Detta förebyggande arbete är både stimulerande och viktigt och kompletterar vår övriga marknadskontroll.

Vår uppgift inom marknadskontroll innebär bland annat att vi får ta in och kontrollera utrustning. Vi identifierar utrustning genom exempelvis stickprov, till följd av tips eller genom egna undersökningar.

Konsument? Kolla efter CE-märket

Även om vi primärt riktar oss till de som sätter utrustning på marknaden är det också viktigt att informera konsumenter om vad de ska tänka på när de köper en produkt med radioutrustning. Här kan jag ge tre goda råd:

  • Kontrollera att utrustningen är CE-märkt.
  • Kontrollera att det finns en bruksanvisning på svenska eller engelska.
  • Undvik privatimport av radioutrustning eftersom det finns risk att störa radioanvändning i Sverige om utrustningen använder fel frekvensband.

Genom vårt arbete bidrar vi till att minska risken för radiostörningar i Sverige samt till att ge förutsättningar för konkurrens på lika villkor mellan seriösa aktörer. Mina besök på mässor brukar vara mycket givande, och kanske ses vi nästa gång?

Av Birger Hägg
expert på marknadskontroll

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*