Gör som Hemfjällsstugan – fixa täckningen på landsbygden med enkla medel

Oavsett om vi bor på landsbygden eller i storstan, är vi alla beroende av goda kommunikationer för att få vardagen att fungera. Det handlar om att sköta privatekonomin, ta del av distansundervisning eller välfärdstjänster, eller att driva företag och jordbruk. I städer och tätorter är leverantörerna många, och det är få som upplever problem med att hitta någon som kan leverera telefoni och bredband till företaget eller bostaden. Men när det gäller landsbygden är det många privatpersoner, kommuner och företag som hör av sig till oss på PTS med frågor om mobiltäckning och hur de ska kunna koppla upp sig och sina verksamheter.

Fler operatörer och lösningar än man tror

Många gånger är det enklare än man tror. Och i de allra flesta fall, även i Norrlands inland, finns det en eller flera operatörer som kan erbjuda täckning. Men då kan det krävas att man byter leverantör till den som har bäst täckning på orten. Ibland kan man behöva installera en så kallad riktantenn på taket och koppla till en wifi-router i huset. På så sätt fixar man bästa inomhustäckningen för bredband, även om det vid första anblicken kan se hopplöst ut. PTS har sett många exempel på ”obefintlig” inomhustäckning som förvandlas till mycket god inomhustäckning efter installation av antenn och s.k. router. Har du 4G-täckning någonstans i bostaden kan det räcka att placera routern där, annars kan som sagt en yttre antenn krävas. Här är ett av våra exempel på hur det kan gå till.

För företagare på landsbygden är det en överlevnadsfråga att kunna ta emot beställningar, genomföra betalningar och andra tjänster över bredbandet.

På Hemfjällsstugan använder man en riktantenn på taket och en router inomhus vilket ger möjlighet till telefoni och täckning för bredbandstjänster inomhus. Se vår film från Hemfjällsstugan.

Att kunna ta betalt med sin kortläsare är ett problem för många mindre butiker, bensinmackar och andra näringsidkare på landsbygden. I dessa fall kan det hjälpa att byta mobiloperatör och koppla kortläsaren till en operatör med bättre täckning. Det finns särskilda abonnemang som inte konkurrerar med vanligt mobilsurf, vilket annars kan vara ett problem i turistnäringen på små orter där turistanstormningen paradoxalt nog överbelastar nätet så att det inte ens går att ta betalt för de tjänster man vill erbjuda turisterna. Många känner inte ens till att det finns alternativa operatörer på orten där de bor. Här finns mer information om uppkoppling för betalterminaler.

Viktigt att dela kunskap och tips för uppkopplat Sverige

Att allt fler privatpersoner och företag skaffar sig kunskap om hur de kan påverka sina kommunikationslösningar är glädjande. PTS är ansvarig myndighet för att sprida kunskap om detta till konsumenter och företagare, och vi jobbar via många olika kanaler för att nå ut till så många som möjligt. Vi spelar in filmer, skriver artiklar, tar emot frågor från allmänheten samt är ute och föreläser för konsumentvägledare och kommuner.

Min förhoppning är att vi med gemensamma krafter ska nå ut till alla dem som i dag har problem med sin uppkoppling. Både med insatser från myndighetens sida, och med konkreta exempel som Hemfjällsstugans. Alla hushåll och företag behöver en fungerande uppkoppling för att hela Sverige ska leva och utvecklas.

Av Sara Andersson
Chef för avdelningen för samhällsfrågor

En Kommentar

  1. Sture Halvarsson
    20180207 09:46

    Begriplig och bra artikel.
    Några önskemål. Det borde finnas en app (t ex från PTS) vilken skulle kunna användas för att kontrollera täckningsgraden (-dbm), på aktuell ort och eller bostad inne och ute, avseende såväl UMTS som LTE. Den skulle kunna underlätta för för såväl privatpersoner (som företag som säljer förstärkning) att välja rätt lösning för mobil uppkoppling. Idag krävs speciell mätutrustning som ska användas på plats och den kan bidra till godtagbara lösningar för en uppkoppling. Det gäller även att känna till vilka frekvenser som är aktuella på platsen som vill ha förstärkning.

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*