Nu lämnar vi över stafettpinnen som modernaste myndigheten

Det är nu två år sedan PTS utsågs till Sveriges modernaste myndighet på Kvalitetsmässan. Bakom utmärkelsen låg en urvalsprocess där myndigheten bedömts utifrån skriftliga underlag och intervjuer. Juryn för priset lyfte till exempel fram vårt arbete med omvärldsanalys, vår Innovationstävling och vårt kvalitetsarbete för rättsligt hållbara beslut. Kort sagt, det var inte en enskild satsning eller egenskap som belönades, utan ett sätt att tänka och arbeta.

Nu har det blivit dags att lämna stafettpinnen till nästa Sveriges modernaste myndighet, Elsäkerhetsverket. Vår erfarenhet är att ni kommer att vara mycket efterfrågade som gott exempel och inspiration under de kommande två åren. Grattis till utmärkelsen!

Hur arbetar PTS vidare?

Samtidigt är det dags för mig att fundera på vad vi på PTS tar med oss i vårt fortsatta arbete, efter att ha varit Sveriges mest moderna. Att vara ”modern” är inte ett självändamål. Det är viktigt att vi myndigheter utvecklar våra verksamheter på de sätt som skapar nytta för medborgarna och andra intressenter. I det ligger att sträva mot att göra rätt saker på rätt sätt. Men att vara modern kan också vara ett förhållningssätt.

Ett fokusområde för PTS 2018 är att intensifiera digitaliseringen av myndigheten. För att kunna ta vara på digitaliseringens möjligheter behöver arbetssätt, processer och verktyg genomlysas och anpassas. Utvecklade e-tjänster och smartare användning av data vi har tillgång till ger oss möjlighet att rikta våra resurser mer effektivt och att skapa mervärden såväl internt som externt. Samtidigt är det viktigt att digitaliseringen genomförs med eftertanke och med hänsyn tagen till de säkerhets- och integritetsaspekter som vi myndigheter har att beakta.

Ett allt mer digitalt arbetssätt innebär också att vi kan fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare för dagens och framtidens talanger. Som myndighet är vi konkurrensutsatt från många olika håll och vi måste erbjuda de verktyg som förväntas av en modern arbetsplats.

Relevanta i en föränderlig omvärld

Att förvalta arvet från våra två år som Sveriges modernaste myndighet innebär också att bygga vidare på de styrkor som gav oss utmärkelsen och som gör det så stimulerande att arbeta på PTS. Några exempel på detta är vårt fokuserade arbete med omvärldsanalys, att våga tänka nytt i vardagen och vår förmåga att ta oss an nya utmaningar i en starkt föränderlig sektor.

Just det faktum att våra ansvarsområden, post och elektronisk kommunikation, under många år varit centrala samhällsfrågor där utvecklingen varit mycket snabb ger oss som ansvarig myndighet goda skäl att sträva efter att ligga i framkant för att fortsätta vara relevant.

Vi kommer inte att tappa i tempo eller fastna i gamla hjulspår – det skulle vår omvärld aldrig nöja sig med!

Av Dan Sjöblom
Generaldirektör PTS

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*