Berör ”fake news” och ryktesspridning sektorn för elektronisk kommunikation?

När något händer i dag sprids information oerhört snabbt via sociala medier – alla kan vara sändare och mottagare. Det såg vi exempelvis vid attacken på Drottninggatan i Stockholm.

En inneboende nyfikenhet, en viss naivitet och bristande källkritiskt tänkande gör att de flesta av oss också litar på mycket av det som skrivs. Den mediala debatten runtom i världen vittnar om att digitala påverkanskampanjer, ”fake news” och ryktesspridning blir allt vanligare.

Härom veckan deltog jag på ”Nordic Crisis Communication Conference” i Köpenhamn. Där medverkade kommunikationschefer från framför allt polismyndigheter och regeringsrepresentanter från de nordiska länderna.

Under konferensen framgick bland annat hur viktigt det är att medborgarna kan känna tillit till den information och de nyheter som förmedlas när krisen kommer. De nordiska länderna utmärker sig genom att allmänheten har ett stort förtroende för myndighetsinformation. Det är något vi måste värna om. Hur berör då detta oss inom sektorn för elektronisk kommunikation?

Jo, vår sektor lyfts numera fram som en av de viktigaste i samhället när det gäller krishantering. Det säger sig självt att fungerande elektronisk kommunikation är avgörande för till exempel samverkan mellan berörda aktörer och för informationsspridning till allmänheten. Elektroniska kommunikationer måste helt enkelt fungera när det gäller.

Utmaningen för oss på PTS är att snabbt kunna samla in, sammanställa och förmedla korrekt och verifierad information. Många användare vänder sig nog också i första hand till sin operatör när kommunikationerna inte fungerar. Därför är samverkan mellan oss som myndighet och marknadsaktörerna mycket viktig.

Sedan 2013 driver PTS ett nätverk för kommunikatörer inom vår sektor med representanter från flera av de större aktörerna samt Sveriges Radio, SOS Alarm och andra intressenter. I detta kommunikatörsnätverk fokuserar vi på budskapssamordning, omvärldsbevakning och kompetensutvecklande insatser just kring extraordinära lägen. I år har vi satsat mycket på att utveckla oss kring de kommunikativa utmaningar som möter vår sektor i vår roll som en del av totalförsvaret – en kompetens vi kommer att vässa ytterligare under den stora övningen för telekomsektorn, Telö 17, som PTS anordnar i november 2017.

Så ja, vår sektor är i högsta grad berörd av den utveckling vi ser inom digitala påverkanskampanjer, ”fake news” och ryktesspridning. Här är det av yttersta vikt att vi lär oss mer om detta och om hur vi snabbt kan nå ut med bekräftad information.

Av Annicka Spångberg
chef för kommunikationsavdelningen

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*