En vecka i bredbandsstrategins tecken

PTS har ett aktivt ansvar för regeringens bredbandsstrategi. Vi har i uppdrag att långsiktigt analysera utvecklingen i förhållande till uppsatta mål, att kommunicera strategin och dess innehåll och vara sammanhållande för det arbete som andra myndigheter bidrar med. Dessutom har vi ett antal mer kortsiktiga särskilda regeringsuppdrag, som vi har berättat om i ett tidigare blogginlägg.

Så, vad innebär det mer i praktiken? Jag tänkte berätta om en vecka i bredbandsstrategins tecken, nämligen vecka 39.

måndagen var det projektgruppsmöte i regeringsuppdraget att utreda kommuners roller på bredbandsmarknaden. Vi diskuterade hur vi på bästa sätt kan inhämta information från olika aktörer för att skapa oss en bra bild av utmaningarna på kommunal nivå. Under hösten kommer vi att genomföra intervjuer med bredbandskoordinatorer, kommuner och stadsnät och har kontakt med SKL och Svenska Stadsnätsföreningen. Att vi får hjälp med det underlaget är avgörande för att lyckas med uppdraget.

tisdagen var det en heldagsutbildning i Robust fiber för oss som jobbar på PTS. När vi arbetar för nya ambitiösa mål för utbyggnaden om en helt uppkopplat Sverige år 2025 är det oerhört viktigt att näten också blir robusta. Det blev en rejäl genomkörare med allt från förläggning till dokumentation, besiktning och såklart en hel del kablar och rör!

Onsdagen ägnades åt diskussioner om bredbandskoordinatorernas roll i bredbandsstrategin och sedan ett möte om hur PTS ska följa upp de olika målen. Innan den första uppföljningen görs har vi en hel del frågor att fortsätta finslipa, inte minst för att vi nu har ett mål för mobil infrastruktur där vi inte bara ska titta på täckning utan också utifrån användarnas efterfrågan.

Så var det dags att lämna Stockholm och åka till Gävleborg på torsdagen för ett möte i länets nätverk för kommunala bredbandssamordnare. Jag berättade om bredbandsstrategin och hur vi jobbar med den på PTS och det blev en hel del intressanta diskussioner om vad målen innebär och hur man arbetar i just Gävleborg för att så många som möjligt ska få snabbt bredband.

Till slut var det fredag och möte om utbildningar i bredbandsfrågor som vi kommer att hålla för kommuner ute i landet på inbjudan av de regionala bredbandskoordinatorerna. Först ut är Örebro och Värmland den 19 oktober.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att arbetet med strategin är brett, roligt och att det till stor del består av möten!

Av Maria Sörman
rådgivare vid verksledningen

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*