Möten med givande samtal om driftsäkerhet på landsbygden

I förra veckan besökte PTS fem kommuner i Västerbotten och Jämtland för att diskutera driftsäkerhet på landsbygden. Fem intensiva dagar där vi fått träffa lokala operatörer och representanter för allmänheten.

För att få en bättre bild av de utmaningar som finns på landsbygden valde vi ut fem kommuner som vi tror har särskilda utmaningar och som även kan vara representativa för övriga landet: Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea och Strömsund.

De möten som vi har haft med kommuner, operatörer och andra aktörer på de fem orterna är en del av ett projekt som PTS driver med syfte att studera driftsäkerhet på landsbygden. Förutom att kartlägga eventuella problem ska vi även ge förslag på åtgärder för att förbättra driftsäkerheten. I projektet ingår inte att kartlägga mobiltäckning, kapacitet och förändringar i kopparnätet. Det är dock viktiga frågor som PTS adresserar i andra arbeten. Det här projektet fokuserar på driftsäkerhet, det vill säga reparationstider, underhåll, reservkraft och liknande.

Särskilt tack till kommunernas bredbandskoordinatorer!

Mötena som vi har haft har varit mycket informativa och givande. Vi har träffat bredbandskoordinatorer, räddningschefer, konsumentvägledare, kommunalråd, ansvariga för trygghetslarm samt driftansvariga för stadsnäten. Jag vill rikta ett särskilt tack till bredbandskoordinatorerna i de fem kommuner som vi har besökt. Tack vare deras hjälp har vi fått en bra bild av de behov och problem som kommuninvånare och företag upplever att de har med telefoni och internet.

Vi kommer nu att genomföra liknande möten med ett antal nationella teleoperatörer för att se hur de arbetar med frågor som rör driftsäkerhet. PTS uppgift är att säkerställa att operatörerna följer regler om driftsäkerhet. Reglerna ställer krav på operatörerna att bedriva ett långsiktigt och kontinuerligt driftsäkerhetsarbete.

Rapport klart i början av 2018

Förutom att genomföra dessa möten samlar vi även in uppgifter från operatörerna för att få en så heltäckande bild som möjligt av driftsäkerheten. När vi har haft mötena ska vi analysera all information, ta fram en rapport med våra slutsatser och eventuella förslag på åtgärder för att förbättra driftsäkerheten. Vi räknar med att rapporten blir klar i början av 2018.

Utsikt från bilfönstret

Fem orter på fem dagar. Det blir ett antal mil i bil. Det här helt okej när vi bjuds på så här vacker natur.

Snart dags för möte i Storumans fina kommunhus. Från vänster: Peder Cristvall, jag själv, Anna Montelius och Björn Scharin.

Möte i Vilhelmina

Vi träffar stadsnätet i Vilhelmina, samt kommunens räddningschef som hjälper stadsnätet.

 

Av Emelie Björkegren Näslund
projektledare på nätsäkerhetsavdelningen.

2 Kommentarer

 1. Camilla Strandman
  20171005 13:29

  Bra att PTS är ute i verkligheten. Men man behöver inte åka så långt från tätorter och storstäder som till Norrlands inland för att ha kommunikationsproblem. I Östhammars kommun, 4-5 mil från Uppsala och den mest expansiva regionen i hela landet finns områden där fasta telefonin släckts utan att ersättningar som erbjuds fungerar. Dålig/obefintlig mobiltäckning har orsakat stora problem i vardagen och massor av merarbete för många innevånare. Fiber på väg i vissa delar , men det kommer att ta ytterligare flera år innan alla fått chans att ansluta. Otroligt dåligt hanterat av Telia, både nedsläckning och uppföljning av kundlöften när det gäller ersättningar.

 2. Bloggredaktionen
  20171009 09:38

  Ursäkta sent svar. Syftet med just det här projektet är att följa upp allmänhetens upplevda brister i driftsäkerheten på landsbygden. Vi valde ut dessa fem orter eftersom det har kommit in flera klagomål till PTS därifrån.

  När det gäller mobiltäckning arbetar vi kontinuerligt med att tilldela radiofrekvenser och där det är lämpligt ställa täckningskrav. Telias omställning från kopparnät till trådlösa nät och fiber följer vi upp genom en nära dialog med Telia. Om den ersättningslösning som Telia erbjuder inte fungerar är det viktigt att kontakta Telias kundtjänst och uppmärksamma detta.

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*