Systematiskt säkerhetsskyddsarbete förutsättning för balanserat skydd

I förra veckan avslutades den utbildning i säkerhetsskydd för säkerhetsskyddschefer inom sektorn elektronisk kommunikation som PTS anordnade tillsammans med Försvarshögskolan och Säkerhetspolisen.

Åtta intensiva dagar, utspridda över ett halvårs tid, har kommit till ända. Det känns faktiskt som en bedrift att ha lyckats klämma in allt från den säkerhetspolitiska kontexten och den rådande hotbilden, till vilka utmaningar den nya säkerhetsskyddslagen för med sig, på bara åtta dagar. Och då utgjorde alla föreläsningarna bara en del av kursen, där den andra delen utgjordes av grupparbeten, diskussioner och många gemensamma lärdomar.

Vad har vi då gemensamt lärt oss?

Först och främst var det tydligt att säkerhetsskydd är ett aktuellt ämne. Under sommaren och hösten har rapporter om it-incidenter i samband med outsourcing eller felaktig hantering av känsliga uppgifter tidvis dominerat tidningsrubrikerna. Sveriges förmåga att skydda uppgifter som rör rikets säkerhet har gått från att vara ett specialintresse för några få till att diskuteras kring köksbord över hela landet. Att omvandla detta intresse till något konstruktivt har stått högt på PTS utbildningsagenda. Utöver den ovärderliga möjligheten att kunna lära av andras erfarenheter finns här en chans att sätta frågan på agendan inom den egna organisationen och få tillgång till de stöd och resurser som säkerhetsskyddet behöver.

Den andra lärdomen var att ett balanserat skydd är beroende av ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete, med säkerhetsanalysen i centrum. Ett av de mest uppskattade inslagen i utbildningsprogrammet var därför det konkreta metodstöd som Säkerhetspolisen erbjuder, inte minst genom sina vägledningar. Under utbildningen fick deltagarna även möjlighet att blanda teori och praktik och de grupparbeten som genomfördes vittnar om en enorm kompetens och vilja att samarbeta över företagsgränserna i frågor som rör Sveriges mest skyddsvärda resurser.

Denna vilja och förmåga att samarbeta, utifrån de särskilda förutsättningar som råder i en privatiserad, decentraliserad och högteknologisk sektor, tar jag med mig som min alldeles personliga lärdom. Trots olika syn på sakfrågor och ibland olika förutsättningar för att bedriva säkerhetsskyddsarbete var deltagarna generösa med sin kunskap, synpunkter och funderingar.

Kursslut innebär ingalunda slut på det säkerhetsskyddsarbete som PTS bedriver. Operatörernas expertkunskaper behöver omhändertas och operationaliseras. Jag förutspår att PTS nyskapade enhet för säkerhetsskydd och intern informationssäkerhet kommer få många intressanta uppgifter i framtiden.

Av Joanna Rutkowska
PTS enhet för robusthet och beredskap

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*