Många spännande frågor för PTS i höst

Nu är sommaren över och vi går in i hösten. Det är en höst som innebär många intressanta frågor för PTS.

700 MHz och ny postlag

Processen inför en tilldelning av 700 MHz-bandet har dragit igång. Ett första informationsmöte arrangeras nu på fredag, och sedan fortsätter processen. Mobilt bredband i 700 MHz-bandet ger förutsättningar för bättre kapacitet och täckning runt om i landet. Bandet är också utpekat som ett av ”pionjärbanden” för 5G-utveckling i Europa.

Snart går vi ut på samråd med förslaget till ny kalkylmodell för det fasta nätet. Det är viktigt att PTS har tillgång till en framtidssäker kalkylmodell och jag ser fram emot marknadens synpunkter på vårt förslag.

En ny postlag bereds just nu inom regeringskansliet och den nya lagen förväntas skapa goda förutsättningar för att möta de utmaningar som just nu finns på postområdet. PTS arbete för en god postservice i hela landet kommer att fortsätta.

Totalförsvar och bredbandsstrategi

Det säkerhetspolitiska läget har förändrats under de senaste åren. För PTS del innebär det bland annat att vi jobbar mer med frågor kring totalförsvar och höjd beredskap. I november arrangerar vi övningen Telö 17, där syftet är att höja kompetensen inom telekomsektorn för de här frågorna.

Regeringens bredbandsstrategi innebär en del spännande frågor för myndigheten. Till exempel kommer vi arbeta med att förtydliga kommunernas roll i bredbandsutbyggnaden och utforma metoder för att kunna mäta och följa upp de nya mål som regeringen beslutat om i strategin. PTS ska även kartlägga hinder för utbyggnad av fast och mobilt bredband och identifiera hur processer kan effektiviseras, samt analysera och förslå utformning av framtida insatser för bredbandsutbyggnad med statliga medel. Ytterligare uppdrag handlar om att beskriva nyttan med användning av bredbandstjänster ur ett konsumentperspektiv samt att ta fram en modell för beräkning av nyttan av att använda bredbandstjänster i offentlig verksamhet.

Jag vill här passa på att uppmana alla intressenter att delge oss material och studier som de tycker vi bör ta med i våra överväganden inom respektive uppdrag.

Trevlig höst!

Av Dan Sjöblom
Generaldirektör PTS

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*