Almedalsveckan och digitalisering – från okänt begrepp till #digitaltföralla

Almedalsveckans vara och icke vara har länge debatterats, och extra mycket i år. Jag lämnar åt övriga skribenter/bloggare/tyckare att fortsätta den debatten. Jag lämnar även trendspaning därhän. Precis som reflektioner om vilka som var där och varför.

Som kommunikationsansvarig för PTS arbete med digital inkludering och tillgänglighetsfrågor fokuserar jag istället på vad vi vill med just den verksamheten när vi medverkar under Almedalsveckan. Och varför det är ofrånkomligt att prata om ordet digitalisering.

PTS har regeringens uppdrag att se till att alla kan använda elektroniska kommunikationstjänster, oavsett funktionsförmåga. Det är ett främjandeuppdrag som till stora delar handlar om att samla kunskap, informera och utbilda samt stimulera utveckling. Det finns fler myndigheter som också har särskilda uppdrag kopplat till tillgången, rättigheterna och möjligheterna för personer med funktionsnedsättning, som t.ex Myndigheten för delaktighet och Myndigheten för tillgängliga medier. Alla statliga myndigheter ska ju dessutom följa förordningen om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken.

De sektorsområden som PTS övergripande ansvarar för är elektronisk kommunikation och post. Elektronisk kommunikation ryms sedan länge i ordet digitalisering. Postverksamheten i Sverige är såväl beroende av som under stark påverkan av digital teknik. I princip alla samhällssektorer påverkas av digitaliseringen, på gott och ont. Många pekar på att sårbarheten ökar och att digitala lösningar även kan bli exkluderande och till och med diskriminerande. Därför skärps lagarna och kraven allt mer. Läs mer på www.pts.se/funk/lagkrav.

Rätt hanterad så innebär digitaliseringen dock stora utvecklingskliv, nya möjligheter och bättre förutsättningar. För att till exempel inkludera och jämna ut villkoren för alla i samhället, oavsett förmåga eller situation. Även när man ser bortom de potentiella demokratiska vinsterna så erbjuder digitaliseringen även möjlighet till stora resurs- och effektivitetsvinster.

Man kan anse att digitalisering är ett modebegrepp som kan ges många olika betydelser och innehåll, men det kanske krävs ett brett begrepp för att fånga in den samhällsförändring som pågår.

 

Seminarium om digitalt arbetssätt hos Hej Digitalt!

Seminarium om digitalt arbetssätt hos Hej Digitalt!

Ett konkret exempel på hur användningen och relevansen hos ordet digitalisering förändrats kommer från årets Almedalsvecka. Cirka 10 procent av seminarierna var märkta med ämnesordet/kategorin ”digitalisering” i Almedalsguidens program. Intressant att notera är att för bara fyra år sedan var ”digitalisering” inte med i listan över möjliga ämnesord trots att flera programpunkter redan då handlade om området.

Dessutom var ordet ”digital” med i rubriken på alla de tre seminarier som PTS stod bakom i år;

– Hjärnvänlig design i digitala tjänster – hur ska vi göra för att inte tappa eller missa användare?

– Digital effektivisering med chattbotar och intelligent interaktionsteknik – men effektivt för vilka?

– Hur kan digitalt arbetssätt öka tillgänglighet & delaktighet?

På PTS arbetar vi med att föra in tillgänglighetsperspektivet i samtal, möten, sammanhang som handlar om digitalisering och kommunikationsmöjligheter. Och jag tycker att Almedalsveckan är en unik plattform för just det. Där diskuteras samhällsfrågor som större eller mindre medborgargrupper är intresserade av och där samlas företrädare från alla möjliga områden och organisationer, både inom offentlig och privat sektor. Därför är vi där.

Vi arbetar även för att vara där för alla de som inte är där. Våra tre seminarium direktsändes och kommer även fortsätta att finnas tillgängliga på vår webb på www.pts.se/digitaltforalla. Över sommaren kommer vi även ta fram teckenspråkstolkade versioner som också kommer att publiceras.

 

Scenen i Digidalen med Jan Gulliksen

Jan Gulliksen på scenen i Digidalen.

För att ytterligare förtydliga och konkretisera vad vi tycker är viktigt med digitaliseringen har vi börjat arbeta samla och sprida information under rubriceringen ”Digitalt för alla”. Läs mer, ställ frågor eller kom med inspel via www.pts.se/digitaltforalla eller genom att använda #digitaltföralla på Twitter eller Facebook.

Av Charlotte Aleman
Kommunikatör på kommunikationsavdelningen.

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*