Nya roamingregler – så arbetar PTS

Den 15 juni börjar nya regler gälla vid användande av en mobiltelefon i annat EU-land, s.k. roaming. Reglerna innebär att en mobiloperatör i EU som huvudregel inte får debitera slutkunder någon extra avgift utöver det nationella slutkundspriset för röstsamtal, sms och data när en mobiltelefon används inom EU.

En förutsättning för att avgifterna ska kunna avskaffas i slutkundsledet har varit att ser över motsvarande avgifter som operatörerna tar ut av varandra. I TSM-förordningens förarbete konstaterades att det inte gick att ta bort avgifterna på slutkundsnivå på ett hållbart sätt med de, vid den tidpunkten, reglerade avgiftsnivåerna mellan operatörerna. De reglerade avgifterna som operatörerna får ta ut av varandra har därför sänkts ytterligare.

PTS har arbetat med denna fråga såväl på hemmaplan som inom Berec och EU-institutionernas arbete. Målet har varit att få till en reglering som innebär ett hållbart avskaffande av avgifterna på slutkundsnivå där hänsyn tas till såväl konsumenter som roamingleverantörer.

För PTS innebär de här nya reglerna ett antal nya uppgifter.

Policy för skälig användning

För att förhindra onormal användning eller missbruk av de nya reglerna har mobiloperatören möjlighet att tillämpa en policy där de t.ex. kan sätta en gräns för hur mycket data en konsument får använda till samma pris som hemma när denne använder sin mobiltelefon i ett annat EU-land. Det innebär att man inte kan räkna med att få använda lika mycket surf som hemma. Hur dessa gränser får sättas bestäms i TSM-förordningen.

Om en operatör tillämpar en policy där de begränsar datavolmen för roaming för slutkunden ska operatören anmäla denna policy till PTS. Vi kan sedan komma att vidta åtgärder för det fall denna policy inte anses vara i enlighet med gällande regler.

Tilläggsavgift för roaming

Under specifika och exceptionella omständigheter kan en operatör, då denne inte anser sig få kostnadstäckning för sina tillhandahållna roamingtjänster, hos PTS ansöka om tillstånd att debitera slutkunden en tilläggsavgift för använd roamingtjänst.

PTS ska inom en månad från mottagandet av en ansökan godkänna eller avslå tillämpning av tilläggsavgift. Om PTS anser att ansökan är ogrundad eller att det saknas information har PTS ytterligare en period på två månader på sig att fatta sitt slutgiltiga beslut.

Läs mer om roaming på PTS webbplats.

Av Fredrik Kapper
PTS enhet för elektroniska kommunikationstjänster

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*