PTS nya regleringsverktyg för det fasta nätet närmar sig samråd

Kring jul förra året beskrev jag de utmaningar som låg framför PTS i att ta fram en ny kalkylmodell för det fasta nätet.

Jag berättade då varför PTS behöver ett relevant och framtidssäkert regleringsverktyg på en snabbt föränderlig och dynamisk marknad. Skälen är många.

Verktyg i arbetet med att digitalisera Sverige

Utöver att kunna fastställa kostnadsresultat inom ramen för vår konkurrensfrämjande reglering behöver PTS bland annat bibehålla förmågan att långsiktigt bedöma investeringskostnaderna för att digitalisera Sverige. I takt med att utbyggnaden av fiberbaserat bredband når allt längre ut – till fler människor som bor utanför tätorter – blir det allt svårare att korrekt uppskatta kostnaderna för detta. Här blir den nya kalkylmodellen ett viktigt verktyg.

En trovärdig regleringsmyndighet behöver ha tillgång till en modern och framtidssäker kalkylmodell. Eftersom vår kommande modell bygger på geografisk data för hela Sverige blir den ett framtidssäkert verktyg som vid behov kan svara upp mot flera av de nuvarande och kommande utmaningar som PTS och marknaden står inför.

Ett omfattande och tidskrävande arbete

Vi har sedan slutet av 2016 arbetat intensivt med att få tillgång till relevanta uppgifter från marknadens aktörer kring bland annat kostnader. I vissa fall har vi gjort egna bedömningar av de kostnader som en hypotetisk effektiv operatör kan antas ha.

Nära kopplat till själva modellen hör det modellreferensdokument (MRD) som beskriver de principer kring vilka modellen är uppbygg. Ett utkast till detta dokument har redan varit på samråd med marknadens parter. Vid samrådet kom många relevanta synpunkter in som vi noga bedömt och i flera fall tagit intryck av genom justeringar av föreslagna principer.

Ett ytterligare dokument är modelldokumentationen, som är en beskrivning av hur modellen är uppbyggd och hur den ska användas. PTS kommer även att uppdatera kalkylräntan för det fasta nätet samt ta fram utkast till omprövningsbeslut med uppdaterade kostnadsresultat för marknad 1 och marknad 3a (priser för kopparaccess).

Samråd och information efter sommaren

Jag kan nu med glädje konstatera att alla de relevanta byggstenarna börjar ta form.

Det innebär att vi snart kan ta nästa steg och samråda vår inriktning med marknadens aktörer. För att PTS ska kunna utföra ett meningsfullt samråd behöver alla delar som ingår och hänger ihop vara väl genomarbetade.

Mot den bakgrunden planerar vi att samråda modell med underliggande dokumentation i början av september 2017. I nära anslutning till detta avser vi också att anordna ett informationsmöte där de som önskar får möjlighet att muntligt ställa frågor kring modellen. Vi återkommer med närmare information om mötet längre fram.

Efter genomfört samråd och beaktande av synpunkter sker notifiering till EU-kommissionen. Det är slutgiltigt PTS styrelse som fattar beslut om användning av den nya modellen för fastställande av nya kostnadsresultat.

Av Kristian Viidas
chef för enheten för ekonomisk analys vid konkurrensavdelningen.

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*