Samverkansgrupp snabbar på återställningen av elektroniska kommunikationer

Precis nu när detta blogginlägg publiceras sätter sig över 30 representanter från 17 olika myndigheter och operatörer sig i skolbänkarna på Försvarshögskolan i Stockholm. Tillsammans utgör de den Nationella telesamverkansgruppen (NTSG).

Under två dagar ska de utbildas av PTS och Försvarshögskolan om det förändrade säkerhetspolitiska läget och hur sektorn elektronisk kommunikation kan stödja Försvarsmakten och det civila samhället vid höjd beredskap. Utbildningen är en del av övningen Telö 17, som arrangeras av PTS med stöd av Försvarshögskolan.

Sannolikheten att du har hört talas om NTSG är inte så stor, så därför tänkte jag passa på att berätta mer om den. För i ett krisläge när de elektroniska kommunikationerna är påverkade är NTSG mycket viktigt.

Bildades 2005

NTSG är ett frivilligt samarbetsforum som ska stödja återställandet av infrastrukturen för elektroniska kommunikationer, däribland telefoni och bredband, vid allvarliga störningar i samhället. Gruppen bildades redan 2005.

Vid en allvarlig störning är det av stor vikt att snabbt få fram en så korrekt bild över läget som möjligt. NTSG samlar in information till lägesrapporter till PTS. Gruppen delger också sina medlemmar den gemensamma lägesbilden för sektorn, som PTS ansvarar för, och andra lägesbilder – exempelvis från Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. På så sätt får många delar av samhället snabbt så korrekt information om läget som möjligt, som underlag till beslut om åtgärder.

NTSG svarar även för att inventera och förmedla de resurser som finns tillgängliga inom medlemmarnas organisationer för att bidra till att avhjälpa konsekvenserna av en allvarlig störning. Det kan handla om att kraftsamla reparatörer till ett visst område eller att skicka trafik i varandras nät för att minska störningen.

Vid en allvarlig störning utarbetar NTSG förslag till koordinering och förslag till överenskommelser samt förslag till lösningar för att tillgodose identifierade behov.

Samverkan viktigt

Samverkan med andra aktörer i samhället är ett viktigt område för NTSG. Denna består både av intern samverkan mellan parter i NTSG och extern samverkan med olika aktörer vid en allvarlig störning i samhället.

Nu vet du lite mer om NTSG och varför denna ganska okända grupp är så viktig för att återställa de elektroniska kommunikationerna vid en allvarlig kris. Ganska bra att vi finns, eller hur?

Ps. Vi är NTSG: PTS, Trafikverket, Stokab, Svenska Kraftnät, TDC, Tele2, Telia Company, Telenor, Teracom, Hi3G (3), Stadsnätsföreningen, Skanova, IP-Only, Com Hem, Netnod, Försvarsmakten och MSB Rakel.

Av Mats Idberg
Projektledare PTS nätsäkerhetsavdelning. Sekreterare i NTSG.

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*