Nu ser vi över bredbandsmarknaderna!

Syftet med PTS arbete är att ha bra spelregler på marknaden för elektronisk kommunikation, så att det blir långsiktigt hållbar konkurrens mellan olika aktörer. Då blir priserna lägre och utbudet bättre för slutkunderna.

En viktig uppgift i år är att analysera bredbandsmarknaderna (lokalt och centralt tillträde till nätinfrastruktur) i Sverige. De här marknaderna består både av privata små och stora aktörer, samt av exempelvis stadsnät och kommunala bolag. Utifrån analysen kommer vi sen besluta om marknaderna ska regleras, och i så fall hur.

Jag kommer i det här inlägget berätta lite mer om vårt arbete.

Först och främst – varför reglera?

PTS förhandsreglerar vissa marknader inom elektronisk kommunikation där en aktör potentiellt har möjlighet att utnyttja sin marknadsmakt gentemot sina grossistkunder och slutkunderna. PTS övergripande mål är att värna slutkundernas intressen och ibland krävs reglering för att ge förutsättningar för en effektiv konkurrens.

Innebörden av förhandsreglering är att aktören är tillräckligt stark för att ha förutsättningar för att kunna skapa konkurrensproblem, det betyder inte att den aktören agerar felaktigt. En nätägare som redan beter sig konkurrensvänligt på alla sätt kommer sannolikt inte att behöva agera annorlunda med anledning av en eventuell kommande reglering.

Analys av hur marknaderna ser ut

Första steget i analysen är marknadsavgränsningarna, just nu tittar vi hur de olika bredbandsmarknaderna ska avgränsas – alltså hur marknaden för exempelvis en bredbandstjänst ser ut geografiskt och produktmässigt.

Tidigare har PTS bedömt att det finns en nationell bredbandsmarknad, men det är inte säkert att det behöver vara så fortsättningsvis. I andra länder har man i ett antal fall kommit fram till att det finns mindre geografiska delmarknader; till exempel regionala eller lokala.

I ett tidigare blogginlägg har vi beskrivit en central frågeställning kopplat till den produktmässiga avgränsningen, nämligen i vilken utsträckning koppar och fiber kan anses vara utbytbart. Vi har gjort en rapport kring utbytbarheten mellan olika bredbandstekniker på tre till sex års sikt. Rapporten visar att koppar och fiberbaserat bredband i en framåtblickande analys med största sannolikhet kommer vara på olika produktmarknader. De glider med andra ord på sikt isär (läs mer i PTS rapport).

Är man stor måste man vara snäll

Nästa steg i analysen att se om det finns bredbandsoperatörer med betydande marknadsinflytande. Dessa operatörer kallas ibland SMP-aktörer (”Significant Market Power”). Om PTS identifierar en eller flera SMP-aktörer ska vi se till att aktören beter sig korrekt mot sina grossistkunder genom att ålägga proportionerliga skyldigheter, vilket är sista steget i analysen.

I dag är det Telia som bedömts vara den dominerande aktören, på en nationell bredbandsmarknad. Telia har därför ålagts vissa skyldigheter, till exempel att ge andra operatörer möjlighet att köpa tillträde till accessnätet, för att kunna erbjuda bredbandstjänster till slutkunder.

Vi har inte börjat analysera vilka regler som ska gälla för den eller de aktörer som den här gången bedöms ha betydande marknadsinflytande. Det kommer senare i processen.

Samråd och samarbete viktigt

Vid olika tillfällen under processen kommer vi att vända oss till bredbandsaktörerna. Det handlar dels om informationsinhämtning exempelvis via enkäter, men också om att via samråd få aktörernas synpunkter på exempelvis marknadsavgränsningarna.

Under analysfasen samlar vi in en större mängd uppgifter för att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Ju fler som svarar på våra frågor och samråd, desto bättre beslut kan vi fatta.

Tanken är sedan att PTS ska fatta beslut om ny reglering nästa år, 2018.

Tydlig process

Vi kommer att försöka ha en mycket tydlig och transparent process för det här arbetet. Det är viktigt för oss att marknadens aktörer känner till PTS arbete och har förtroende för vår regleringsprocess.

Den som vill ha mer information är välkommen att besöka vår webbplats.  Där har vi samlat information om vår process och hur regleringen fungerar.

Läs mer om

 

Av Kristina Mellberg
Chef för enheten för accessinfrastruktur vid konkurrensavdelningen

2 Kommentarer

 1. Julianna Holbis
  20170328 19:32

  Hej,
  Jätteroligt med detta initiativ. Har ni tillräckligt med personal som kan samla in alla data och göra analys, eller behöver ni hjälp från oss som jobbar i telekom branschen?
  Roligt projekt skulle det bli i så fall.
  Ser framemot resultatet.

  Mvh

  Julianna

  • Bloggredaktionen
   20170329 12:26

   PTS samlar på olika sätt in information som är nödvändig för marknadsanalysen. Kvaliteten i analysen är beroende av de uppgifter PTS får in från marknadens aktörer via enkäter, möten m.m.
   PTS kommer också under projektets gång ha samråd med branschen för att få era synpunkter på förslag till kommande reglering.

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*