Givande diskussioner på internationell ”mobilmässa”

I veckan deltog en delegation från PTS på den stora, årliga mobilmässan i Barcelona – Mobile World Congress (MWC). Från PTS deltog Catarina Wretman, ställföreträdande gd; Ola Bergström, chef för internationell samordning samt medarbetare från spektrumavdelningen. Näringsdepartementet deltog också med en delegation ledd av digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Mer än mässa

Egentligen är mobilmässa en felaktig beskrivning. Det gäller inte minst från PTS perspektiv. Inom ramen för mobilmässan finns ett särskilt program och ett särskilt område för ministerier och regleringsmyndigheter. Här organiseras seminarier och föreläsningar samt genomförs ett stort antal bilaterala möten. Här spenderades en stor del av tiden för den svenska delegationen. Programmet är utmärkt för korta möten med andra ministerier och regleringsmyndigheter som då finns samlade på ett ställe.

Mobilmässa kan också leda fel vad det gäller innehållet. Det finns en stor bredd i innehållet med alltifrån tillverkare av basstationer och handenheter till apputvecklare och avancerade tjänster. Det är just den senare delen som växer med Internt of Things (sakernas internet) som en riktig snackis. Stort för i år var uppkopplade bilar och de flesta av världens bilmärken fanns representerade som samarbetspartner. Även olika Virtual reality-produkter (virtuell verklighet) och applikationer var framträdande, inte bara på spelmarknaden utan även för andra sektorer i samhället, som industrin och vården.

Diskussioner om hållbarhet

Även på den regulatoriska sidan fanns en stor bredd i diskussionerna. Den pågående direktivsöversynen diskuterades av de europeiska deltagarna. Det var också mycket diskussioner om Agenda 2030 och hållbarhet. Även digitalisering fanns med som ett övergripande tema. Givetvis fanns det diskussioner om spektrum också och hur spektrum kan användas för att främja bredbandsmål och 5G-utveckling. Vår ställföreträdande gd, Catarina, deltog i en panel om ”spectrum pricing”, där olika medlemsstaters förhållningssätt till prissättningen av spektrum diskuterades.

Sverige kom väl ut i alla diskussioner, inte minst inom spektrumhanteringen, men deltagandet ger också idéer om vad som kan göras annorlunda. Det ger också en inblick i vad infrastrukturen faktiskt kan användas till och vilka tjänster som kan bli aktuella.

Mobile World Congress

I veckan anordnades Mobile World Congress i Barcelona.

Av Ola Bergström
chef för enheten för internationell samordning

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*