På väg mot en mer konsumentvänlig telekommarknad

Den 20 oktober arrangerade PTS och Telekområdgivarna en halvdag med temat ”En konsumentvänligare telekommarknad”. Drygt 80 personer samlades för att höra mer om myndigheters och branschaktörers arbete på konsumentområdet. Ta gärna del av programmet och annan information här.

Vi är flera aktörer som samverkar för att stärka konsumenternas ställning på telekommarknaden. Konsumentverket har hand om den generella konsumentlagstiftningen, till exempel om avtalsvillkor och marknadsföring.  PTS har ett särskilt ansvar för telekommarknaden, och beslutar om konsumentskyddande regler som gäller specifikt på denna marknad. Branschens företrädare, till exempel IT- och telekomföretagen och enskilda telebolag har naturligtvis den absolut viktigaste rollen när det gäller att informera och hantera sina kunder. Branschen finansierar också Telekområdgivarna, en oberoende rådgivningsbyrå för konsumenter inom telefoni, bredband och tv. PTS och Konsumentverket sitter i styrelsen för denna rådgivningsbyrå som i år fyller 10 år.

Efter att ha deltagit under ”konsumentdagen” har jag några reflektioner:

  • Samverkan mellan myndigheter och mellan branschen och myndigheter ger ofta mycket god effekt. Under konsumentdagen gav Kronofogden exempel på hur myndigheten samverkat med t ex Telekområdgivarna när det gäller mobilskulder.
  • Branschöverenskommelser kan under vissa förutsättningar vara mycket effektiva. Telekområdgivarna, Konsumentverket och PTS har goda erfarenheter av detta genom arbetet för mer rättvisande information om mobiltäckning och genom det pågående arbetet tillsammans med nätägande operatörer för att stoppa oseriösa aktörer som ägnar sig åt så kallat ”fulsälj”.
  • Det finns en tydlig vilja hos seriösa branschaktörer att stärka förtroendet bland kunderna. Det visar inte minst dessa aktörers engagemang i Telekområdgivarna. Trenden går från en huggsexa för att med tuffa försäljningsmetoder få så många nya kunder som möjligt till att bygga förtroende på sikt, med nöjda kunder som stannar kvar. På en marknad som inte längre växer lika snabbt som tidigare blir det allt viktigare att behålla kunderna.

Även om några av de problem som var aktuella för tio år sedan när Telekområdgivarna bildades fortfarande kvarstår har mycket hänt, tack vare goda insatser från telebolag, branschorganisationer och myndigheter. Sverige har bra täckning för telefoni och bredband, låga priser och ett varierat tjänsteutbud – men en riktigt konsumentvänlig telekommarknad har vi inte förrän konsumenter förstår vad de köper och får det de förväntar sig. Fortfarande har vi en bit kvar dit, och därför fortsätter vi arbetet.

Av Catarina Wretman
Stf. generaldirektör för PTS

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*