Hur passar en sexualupplysningsapp in bland reglering och tillsyn av infrastruktur?

PTS har ordet alla i sin vision. Alla i Sverige ska ha tillgång till bra bredband, telefoni och post. Som en vision bör så är det är ingen liten vision.  Alla är många personer. Med många olika förutsättningar. Många olika behov. Över hela landet. I alla åldrar.

För att uppnå vår vision arbetar vi med en rad olika uppgifter inom en rad olika områden, där tyngdpunkten ofta ligger på reglering och tillsyn. Vårt fokus är i första hand infrastrukturen som bär tjänsterna.

App om kroppen, känslor, relationer och sex

Så hur kommer finansieringen av en app om sex och samlevnad in i bilden? Det har i allra högsta grad att göra med ordet alla. PTS arbetar även främjande. Vi får ett särskilt anslag från regeringen för att genomföra ett viktigt uppdrag. Nämligen att öka den digitala delaktigheten och bidra till att all informations- och kommunikationsteknik i samhället är inkluderande.

Vi tillhandahåller till exempel kommunikationstjänster när det finns ett glapp mellan användares behov och vad marknaden kan erbjuda (än så länge). Det kan till exempel handla om bildtelefoni- och texttelefonilösningar som möjliggör samtal oavsett om du har nedsatt syn- hörsel- eller talförmåga.

Samtidigt arbetar vi med att minska glappet genom att försöka få marknaden att möta de behov som finns. Vi vill öka och förbättra utbudet av kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning. Det gör vi bland annat genom årliga innovationstävlingar där stora och små, företag och organisationer vinner finansiering och projektstöd till att genomföra sin idé. Utöver det stöttar vi även vissa utvecklingsprojekt. Som till exempel appen Privatliv. Gemensamt för satsningarna är att informations- och kommunikationsteknik är central för att realisera dessa nya lösningar.

Privatliv riktar sig primärt mot ungdomar och unga vuxna med intellektuella funktionsvariationer och går att använda även om man inte kan läsa eller skriva. Det är en interaktiv och webbaserad app om kroppen, känslor, relationer och sex.

Privatliv fyller ett tomrum

PTS har valt att finansiera Privatliv för att den erbjuder något som tidigare saknats, inom både särskolans undervisning och inom sexualupplysning.  Undervisningsmaterial anpassade för särskolan har precis börjat tas fram de senaste åren och är inte så omfattande. En interaktiv app som är anpassad efter användarnas specifika behov innebär ett stort kliv framåt för unga med funktionsnedsättning att få tillgång till information inom det här området.

Vi har följt utvecklingen av appen från idé till färdig produkt och särskilt framhärdat vikten av användarmedverkan. Appen är framtagen tillsammans med precis de ungdomar som den är skapad för. Och vi är stolta över att vara en del av utvecklingen. Därför att det här är viktigt. Samhället ska erbjuda samma möjligheter för alla.

Läs mer om PTS arbete med digital delaktighet på pts.se/funk
Läs mer om appen Privatliv på mittprivatliv.se

Av Charlotte Aleman
Kommunikatör på kommunikationsavdelningen.

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*