PTS vill undvika begränsningar (Debattinlägg)

Detta inlägg är ett debattsvar till en ledarartikel som publicerats i Svenska Dagbladet 31/8 2016

 

Peder Ramel, Hi3G Access, kritiserar på SvD Debatt (31/8) Post- och telestyrelsen (PTS) för att försämra konkurrensen genom att inte sätta strängare begränsningar för hur mycket frekvenser en aktör kan tilldelas i PTS kommande spektrumauktion i 700 MHz-bandet. Begränsningar som inte är nödvändiga kan dock snarare försvåra innovation, teknikutveckling och i förlängningen förhindra att frekvenserna ger största möjliga nytta för konsumenterna.

 

Under de senaste åren har utvecklingen mot bättre mobilt bredband i hela landet gått snabbt, samtidigt som konsumenternas efterfrågan hela tiden ökar. Den kommande tilldelningen i 700 MHz-bandet kommer att ge förutsättningar för att ytterligare öka kapaciteten och täckningen, och ett av tillstånden i bandet är förenat med ett krav på att bygga täckning i områden där det i dag finns brister.

 

Radiofrekvenser är den viktigaste resursen för aktörer som vill erbjuda mobila bredbandstjänster. Fördelningen av frekvenser är således mycket viktig. PTS använder i första hand auktion som tilldelningsmetod. Detta för att marknadsaktörernas efterfrågan och värdering i så stor utsträckning som möjligt ska styra fördelningen av frekvenserna. Grundtanken är att den som värderar  frekvenserna högst också kommer att använda frekvenserna mest effektivt.

 

Utgångspunkten är alltså en auktion utan onödiga begränsningar. Med de långa tillståndstider som gäller, för 700-bandet till och med 2039, och osäkerhet om framtidens teknikutveckling kan alltför begränsande villkor från PTS förhindra utveckling och innovation. Framtidens tekniker, där 5G är ett exempel, kan till exempel behöva större sammanhängande frekvensband. PTS försöker därför att om möjligt undvika att begränsa till exempel vilken teknik och vilka tjänster som ska användas, samt hur mycket frekvenser en aktör kan tilldelas.

 

PTS har dock inför denna auktion beslutat om just en sådan begränsning. Genom ett tak på 2×20 MHz (två tredjedelar av frekvenserna) undviker vi att en aktör kan köpa allt, och minst två och högst fem aktörer kan komma att tilldelas tillstånd. På så sätt kan vi bibehålla den konkurrenssituation som präglar marknaden, där det i dag inte finns uppenbara  balanser i aktörernas spektruminnehav i de låga band som är lämpliga för att bygga god täckning. Hi3G har nästan lika mycket frekvenser som exempelvis Telia i dessa attraktiva band.

 

Som så ofta i  PTS myndighetsutövning finns önskemål från olika aktörer om hur PTS bör agera, så även när det gäller spektrumtaket i 700 MHz-bandet. Vissa aktörer förespråkar att PTS inte sätter ett spektrumtak, medan andra, som Hi3G, vill se ett lägre spektrumtak. PTS ska ta hänsyn till samhälls- och konsumentnyttan i första hand. Radiofrekvenser är en begränsad resurs som tillhör samhället, och spektrumtilldelningen är till för att ge nytta för konsumenterna. Vi är övertygade om att auktionen i 700 MHz-bandet kommer att ge just detta i form av bättre täckning och kapacitet. Vi ser mycket  positivt på det engagemang som Hi3G och övriga aktörer visar och alla är välkomna med sin ansökan
om att delta i auktionen.

 

Catarina Wretman
tf generaldirektör
Post- och telestyrelsen

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*