2015 i backspegeln

Med år 2015 bakom mig ser jag flera viktiga beslut och händelser i vår verksamhet som även pekar framåt. Det är naturligt, eftersom vi som myndighet i vårt beslutsfattande ständigt måste ha ett framtidsperspektiv och försöka titta förbi nästa hörn. Detta eftersom vår reglering måste kunna möta de utmaningar som kommer.

Ett sådant beslut fattade vi i februari i och med de nya konkurrensfrämjande reglerna på bredbandsområdet. Besluten innebar såväl en avreglering av en delmarknad (bitströmstillträde) som en lättare reglering av den andra viktiga delmarknaden – som nu går under namnet lokalt tillträde till bredbandsinfrastruktur. Lättnaden i reglering bygger dock på tydliga regler om icke-diskriminering som, när de fått effekt, kan innebära att prisregleringen på fiber lyfts. Vi arbetar nu även med att ta fram en enklare och mer transparent prisreglering och kommer att ägna 2016 åt att arbeta vidare med dessa frågor.

I juni gick vi i mål med ett stort arbete som pågått en längre tid. Det handlar om nya regler för operatörernas driftsäkerhet. Användare, såväl privatpersoner som företag, blir allt mer beroende av välfungerande bredband och telefoni. Jag anser att tjänsterna är så pass viktiga att det finns skäl att ställa krav på driftsäkra nät och tjänster. Under de kommande åren kommer de nya reglerna successivt att ge effekt.

I många år har PTS arbetat för en bättre mobiltäckning, med de verktyg vi har i kraft av vår spektrumförvaltning – tilldelning av frekvenser och täckningskrav, men också genom främjandeåtgärder. Det var därför glädjande att ta del av vår senaste individundersökning som visade att en allt större andel av svenskarna är nöjda med mobiltäckningen. Vi är dock inte nöjda och därför var ett viktigt ingångsvärde när vi 2015 startade arbetet med tilldelning av 700 MHz-bandet att ta fram ett täckningskrav. Vi vill förbättra täckningen för tal och data där människor ibland vistas och där det saknas täckning. Tilldelningen sker nästa år. Jag är övertygad om att mobilanvändare runt om i landet bara kommer att fortsätta att efterfråga mer och bättre tjänster och där ska PTS spektrumtilldelning möta upp efterfrågan.

För att nå regeringens bredbandsmål krävs det fortsatta investeringar i modern nätinfrastruktur samt en fortsatt utveckling av efterfrågan hos användarna. Stora delar av PTS verksamhet, inom konkurrens-, nätsäkerhets- och spektrumområdet syftar till att bidra till utvecklingen. PTS har också medfinansierat stödberättigad bredbandsutbyggnad. Vi fick under 2015 en delvis ny roll i och med det nya landsbygdsprogrammet. Vi ansvarar inte längre för bedömningar om stöd, utan har renodlat vår roll som expertmyndighet och främjandemyndighet. En satsning som vi planerat under 2015 och som startar under 2016 är Bredbandsskolan, som ska utbilda och stötta de bredbandskoordinatorer som snart finns i alla län.

På postområdet kommer mycket att hända de närmaste åren, eftersom postmarknaden är stadd i snabb förändring. De utmaningar som detta ger upphov till kommer den utredning som regeringen tillsatt kring Postlagen, där PTS-medarbetare är engagerade, att fördjupa sig i. Våra undersökningar visar att den samhällsomfattande posttjänsten fortsatt kan levereras med god kvalitet och lönsamhet i Sverige, men utmaningar finns i de minskande brevvolymerna.

Detta axplock visar att PTS varit engagerad i en rad viktiga frågor under det gångna året, men det är inte bara viktigt vad vi gör, utan också hur vi gör det. Det var mycket glädjande att i november tilldelas priset Sveriges modernaste myndighet. Juryn för priset lyfte till exempel fram vårt arbete med omvärldsanalys, vår Innovationstävling och vårt kvalitetsarbete för rättsligt hållbara beslut. Jag ser detta som ett kvitto på att vi gör saker på rätt sätt. I min kommentar till priset poängterade jag dock det allra viktigaste – alla medarbetare som varje dag på olika sätt engagerar sig för att alla i Sverige ska ha bra bredbands-, telefoni- och posttjänster.

 

Av Göran Marby
Generaldirektör mellan 2010 och mars 2016

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*