Vilken nytta skapar PTS konkurrensfrämjande reglering?

PTS har i uppdrag att skapa förutsättningar för en effektiv konkurrens inom området elektronisk kommunikation. Det är emellertid omvittnat svårt att mäta vilket värde detta arbete genererar för våra uppdragsgivare, det vill säga slutkonsumenterna i Sverige. I en rapport har vi dock gjort en ansats att försöka närma oss ett svar på frågan om vilken nytta som PTS konkurrensfrämjande reglering egentligen skapar.

En tydlig indikation från vår rapport är att området elektronisk kommunikation som helhet tycks må ganska bra. Det finns många aktörer, utbudet av tjänster är stort och slutkundspriserna är låga sett ur ett internationellt perspektiv.

För att närma oss ett monetärt värde av detta har vi i en enkel ekonometrisk modell skattat konsumentöverskottet – det vill säga nyttan för konsumenterna – av tjänsten fast bredband. År 2013 uppskattas detta vara någonstans mellan 15 och 20 miljarder kronor.

Vi konstaterar också att höjda priser skulle leda till att konsumentöverskottet minskar relativt drastiskt. Som exempel visar vår modell att en generell prishöjning på fast bredband med fem procent skulle minska det skattade konsumentöverskottet med en halv miljard kronor. Sannolikt skulle man se liknande och stora effekter också för andra delar av området för elektronisk kommunikation, exempelvis vad gäller mobila tjänster.

Slutsatserna om storleken på konsumentöverskottet från fast bredband och vad som händer om priset höjs bygger alltså på en ekonometrisk modell. Som alla sådana modeller utgår den från olika antaganden. Det kan ändå konstateras att även med andra antaganden skulle konsumentöverskottet av fast bredband vara betydande.

PTS är genom sitt regleringsarbete och sina främjandeinsatser med och skapar förutsättningar för att marknadens aktörer ska kunna erbjuda slutkunder bra tjänster till rimliga priser. På så sätt bidrar vi till att göra samhället bättre att leva och verka i. Det är dock viktigt att påminna sig om att konkurrensfrämjande reglering också skapar kostnader, framförallt för den eller de som regleringen riktar sig mot.

En av PTS viktigaste uppgifter är därför att avgöra när det är nödvändigt och därmed effektivt att införa konkurrensfrämjande förhandsreglering. När reglering är nödvändig arbetar PTS hårt för att finna en utformning av reglerna som skapar största möjliga konsumentnytta till lägsta möjliga kostnader för de aktörer som träffas av regelverket. På så sätt skapas förutsättningar för en fortsatt dynamisk utveckling inom området elektronisk kommunikation i Sverige.

Av Kristian Viidas
chef för enheten för ekonomisk analys vid konkurrensavdelningen.

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*