Bättre transparens stärker konsumentmakten

Den svenska marknaden för elektronisk kommunikation är bland de mest utvecklade i världen. Vi svenskar är ett teknikälskande folk och vi är snabba på att haka på trender och nya tekniker. Vår efterfrågan driver operatörernas investeringar och utbyggnad av nät. Eftersom vi har konkurrens mellan olika operatörer har vi också en gynnsam utveckling vad gäller utbud och priser. Att vi konsumenter kan välja och byta operatör, att ”rösta med fötterna”, är en av de viktigaste parametrarna för en fungerande konkurrens. Men det ställer också krav på oss som konsumenter – vi behöver få begriplig information om vad som ingår i de olika abonnemangen och tjänsterna för att kunna göra aktiva val.

Krav på transparens

Våren 2013 beslutade PTS om föreskrifter om hur avtalen om abonnemang kan bli mer transparenta. Föreskrifterna ställer krav på att alla begränsningar i abonnemangen ska redovisas i avtalsvillkoren. Det ska också gå att som kund skaffa sig en god överblick över hela avtalet genom att få det samlat i ett och samma dokument.

En kund som vill ha ett abonnemang som tillåter alla typer av applikationer och innehållstjänster, utan begränsningar, ska alltså kunna välja bort abonnemang som innehåller begränsningar. Och vice versa ska det gå att välja ett billigare abonnemang där alla typer av tjänster kanske inte ingår. Förutsättningarna för att uppnå detta är att det finns en konkurrens mellan olika tjänster och aktörer och transparenta avtalsvillkor.

För några år sedan fanns flera svenska operatörer som i sina konsumentavtal hade skrivit in en begränsning: att man inte fick ringa med andra ip-telefonileverantörer. Vi såg en bekymmersam utveckling. Det fanns de som hävdade att PTS borde ingripa med förbud. Men vi kunde konstatera att marknaden agerade, till följd av konsumenternas tryck och utifrån hotet om att regleringen kan skalas upp – för det här är en reglering som kan skruvas upp vid behov.

Granskning bekräftar positiv utveckling

Vi har under 2015 granskat hur operatörerna följer våra föreskrifter om tydliga och transparenta konsumentavtal. Och till vår stora tillfredsställelse kan vi se att den positiva utvecklingen håller i sig – avtalen innehåller inte klausuler om begränsningar av tillgång till tjänster på det sätt som förekom runt 2011-2012. Det är vi mycket nöjda med. Däremot har vi uppmärksammat vissa grundläggande problem som mera har med begripligheten att göra, som till exempel att operatörer inte på ett enkelt sätt erbjuder konsumenten tillgång till hela avtalet. Vår förhoppning är att de delar som brister kommer att åtgärdas. Vi tycker att vi har en bra dialog med operatörerna om de här frågorna.

Transparensreglerna kring eventuella begränsningar i tjänster kommer också att få nytt fokus i och med att nya EU-regler trätt i kraft. Det handlar om stärkta regler för så kallad nätneutralitet. PTS arbetar nu på EU-nivå tillsammans med andra myndigheter för att ta fram riktlinjer för hur dessa regler ska tillämpas.

Tjänster och erbjudanden inom telefoni och bredband kan i sig upplevas som tekniska och komplicerade för konsumenter. Till viss del ligger det i tjänsternas natur att de är komplexa och blir svåra att förklara på ett begripligt sätt. Av bland annat det skälet verkar PTS för att det ska vara lättare för konsumenter att byta om det visar sig att konsumenten köpt en annan tjänst än den förväntade. Vi arbetar till exempel för att operatörerna ska erbjuda abonnemang utan bindningstid så att en konsument snabbare kan komma ur avtal om det blir fel. Vi fortsätter också arbeta för att operatörernas information ska vara så tydlig som möjligt så att alla får bättre förutsättningar att göra medvetna val på marknaden.  Det gynnar konsumenterna, konkurrensen och marknadsutvecklingen.

Av Sara Andersson
Chef för avdelningen för samhällsfrågor

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*