Du bestämmer om din information får behandlas

Hej du som surfar eller ringer!

Vet du om att din operatör först behöver inhämta ditt samtycke för att få använda vissa uppgifter om dig och hur du t.ex. surfar eller använder din telefon?

Vi blir alltmer beroende av användningen av internet- och telefonitjänster. När användningen av dessa tjänster ökar får också operatörerna tillgång till mer och mer information om dig som abonnent och hur du använder tjänsterna. Det kan handla om hur mycket du surfar, vem du ringer till och när, vilka hemsidor du besöker eller var du befinner dig. Den här informationen kan sedan ligga till grund för utveckling av affärsmodeller, för optimering av tjänster eller för marknadsföring, eller kanske helt enkelt säljas vidare till en annan aktör.

För att skydda abonnenters integritet och begränsa operatörers möjligheter att behandla uppgifterna, utöver vad som krävs för att själva tjänsten ska kunna fungera, finns det regler som säger att behandling av uppgifter för vissa ändamål endast är tillåten om abonnenten har samtyckt till det.

Vad är ett samtycke?

Ett samtycke är ett godkännande som du som abonnent, efter att ha informerats om vad det är du samtycker till, lämnar frivilligt för en specifik behandling av uppgifter. I praktiken inhämtar din operatör ofta samtycke för olika behandlingar av uppgifter genom skrivningar i de allmänna villkor som utgör en del av ditt abonnemangsavtal. Men även om samtycke inhämtas i samband med att avtalet ingås får operatören inte formulera sig så att samtycket framstår som ett avtalsvillkor. Ett avtal utgör ju en överenskommelse mellan flera parter, men ett samtycke utgörs av en ensidig viljeyttring från dig. Det är alltså upp till dig att bestämma om du vill lämna ditt samtycke eller inte. Det innebär bland annat att operatören särskilt måste uppmärksamma dig på att samtycke inhämtas, t.ex. genom att vid godkännandet av avtalsvillkoren även hänvisa till de samtycken som beskrivs i de allmänna villkoren.

Detta ska du få veta innan du lämnar samtycke

Innan du lämnar ditt samtycke till en viss behandling har du rätt att få ta del av viss information om vad det är du samtycker till. Den informationen ska innehålla:

 1. vilka uppgifter som omfattas av behandlingen,
 2. ändamålen med behandlingen, dvs. vad uppgifterna ska användas till,
 3. vilken sorts behandling som ska vidtas, dvs. t.ex. om uppgifterna ska lagras eller lämnas vidare till utomstående, och
 4. hur länge uppgifterna ska behandlas (om samtycket omfattar behandling av trafikuppgifter, dvs. uppgifter som behandlas för att skicka ett elektroniskt meddelande eller för att fakturera detta meddelande, såsom din IP-adress).

Informationen ska vara lätt att förstå och vara lättillgänglig. Det är operatören som har bevisbördan för att ett giltigt samtycke finns, så det ligger ju i operatörens intresse att se till att du har fått del av, och förstått, all nödvändig information. Och informationen ska lämnas till dig före det att du lämnar ditt samtycke till behandlingen. Det innebär bland annat att om operatören ändrar behandlingen på något sätt, t.ex. om operatören vill ta del av fler uppgifter än vad man tidigare begärt samtycke för eller använda uppgifterna för något nytt ändamål, så måste operatören först lämna förnyad information och därefter inhämta ett nytt samtycke.

Fundera en stund över om du verkligen har lämnat samtycke till din operatör för behandlingar som denne utför med dina uppgifter. Hur har din operatör säkerställt att du har tagit del av all information som du har rätt till? Om du som abonnent inte uppmärksammats på att det är fråga om just inhämtande av samtycke och om du inte har fått del av tydlig information om t.ex. vilka behandlingar som din operatör gör med olika uppgifter och varför, ja då har du heller inte lämnat ett samtycke till den behandlingen.

Med vänlig hälsning
Karin Lodin, jurist på
Post- och telestyrelsen, som är den myndighet som granskar att operatörerna skyddar din integritet när du surfar eller pratar i telefon

Ps. Om du har lämnat ditt samtycke till en viss behandling men ångrar dig kan det vara bra att veta att ett samtycke alltid kan återkallas. Uppgifter som redan t.ex. samlats in får trots återkallelsen fortsätta behandlas, men uppgifterna får då inte uppdateras eller kompletteras.

 

Av Karin Lodin
Jurist, PTS nätsäkerhetsavdelning

2 Kommentarer

 1. Mikael Nilsson
  20151015 13:58

  Det relevanta är framförallt om man ska ha rätt att teckna avtal även om man säger nej. Kan en operatör villkora avtalet på att man ger samtycke?

  • Karin Lodin
   20151015 14:22

   Hej! Samtycke kan vara en förutsättning för att du ska få den tjänst du vill ha. Efter att du har fått del av den information som du har rätt till inför inhämtande av samtycke är det upp till dig att avgöra om du accepterar behandlingen för att få del av tjänsten. Operatörer villkorar i många fall avtalet med att vissa samtycken finns.

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*