Digital delaktighet för alla i fokus för PTS under Almedalsveckan

Förra veckan var jag i en annan värld. Eller en mer koncentrerad version av den värld vi lever i vanligtvis. Och med lite bättre väder. Almedalsveckan är en intensiv smältdegel av alla de samhällsfrågor som större eller mindre medborgargrupper är intresserade av. På en inte allt för stor yta skapas en mötesplats för alla oss som arbetar med eller är intresserade av dessa frågor.

Är alla där? Nej, så klart inte. Majoriteten av Sveriges befolkning är kvar i den vanliga världen. Men jag är helt säker på att alla som åker dit hittar seminarier, personer eller möten som de är intresserade av. För så brett är utbudet av seminarier, så pass många personer är faktiskt där och så lätt sker möten där.

De finns de som säger att det inte är någon idé att arrangera något under Almedalsveckan eftersom man inte når igenom i bruset. Men för PTS handlar det inte om att nå igenom bruset eller att bli årets snackis. Det handlar snarare om att möta relevanta personer som intresserar sig för de frågor vi driver. Och om vi dessutom, och högst troligt, når igenom bruset till någon som tidigare inte visste så mycket om dessa viktiga frågor är det en stor bonus.

Vi arrangerade i år fyra egna seminarier inom ramen för andra evenemang där vi fokuserade på digital delaktighet:

Malin Crona, chefredaktör för tidningen 8 sidor, berättade om deras innovativa funktion kommentarsfält för alla. Tack vare förenkling och total öppenhet har de tydligt ökat läsekretsen och läsarnas engagemang.

Hans von Axelson, Myndigheten för delaktighet och Pär Lannerö, e-expert på Post- och telestyrelsen, talade om krav på tillgänglighet vid offentlig upphandling av kommunikationsteknik. Något som inom kort blir tvingande i lag.

Paneldebattörerna Jonas Söderström, författare till boken ’Jävla skitsystem’, Carola Löfstrand, Vision, Andreas Richter, Användningsforum och Daniel Gullstrand, Unionen diskuterade den ökande digitaliseringen av arbetsmiljön. Hur vi tar rätt på möjligheterna och undviker att ökade krav och omfattning minskar användbarhet och effektivitet.

Andreas Richter, Användningsforum, och Hans von Axelson avslutade PTS seminarieserie med att ytterligare konkretisera hur man beställer användbara och tillgängliga system och visade även en demo av ett framtida verktyg som är tänkt att göra det ännu lättare. Men redan nu finns en skrift med goda råd och exempel för ”Att beställa användbara it-system”.  

Dessutom tog vi del i arbetet att sprida information om ett samprojekt med Svenska Filminstitutet, Tillgänglig Bio. Tillsammans har vi nämligen bidragit till att väldigt många fler nu kan gå på bio tack vare förenkling av teknik som erbjuder syntolkning och uppläst text. Allt som behövs är en smartphone, hörlurar och en gratis app.

PTS medverkade även i flera paneldebatter och seminarier arrangerade av andra, till exempel om hur innovation ger mångfald på arbetsmarknaden, vad som kännetecknar en modern myndighet,, digitalt utanförskap och bredbandsutbyggnad.

Avslutningsvis vill jag bara påminna om varför vi tycker att det är så viktigt att vara med och påverka och engagera. Och det är så enkelt som att hänvisa till vår vision:

PTS arbetar för att ALLA i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Vi hoppas även att ALLA får en trevlig sommar!

Av Charlotte Aleman
Kommunikatör på kommunikationsavdelningen.

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*