Bredbandskoordinatorer blir viktiga för en aktiv bredbandsutbyggnad i hela landet

Bredbandsutbyggnaden på landsbygd tar fart och investeringarna i fast och mobil bredbandsinfrastruktur ökar. Gemensamt för de län och kommuner som lyckats bra med fiberutbyggnaden i Sverige är att de arbetar aktivt med frågan, har tagit fram en bredbandsstrategi och har en helhetssyn över länets eller kommunens behov. För att den positiva utvecklingen ska fortsätta och för att vi ska nå en framgångsrik bredbandsutbyggnad i hela landet behöver många olika aktörer samverka.

Bredbandsutbyggnaden ska inte bara bygga på eldsjälars och de mest engagerades insatser, även om dessa är viktiga för att skapa goda exempel och visa vägen. Om vi ska få en situation där bredbandsinsatserna, till exempel i form av statligt stöd, utnyttjas optimalt i hela landet behövs ytterligare engagemang från fler.

Därför är det positivt att nu regeringen fattat beslut om att införa bredbandskoordinatorer i varje län. Koordinatorerna ska fungera som en kontaktpunkt för bredbandsfrågor i länet för både offentliga och privata aktörer. De ska även stödja och främja kommunernas arbete med bredbandsfrågor, samt det arbete som bedrivs av landets fiberföreningar.

Bredbandsforum gör också stora insatser för den fortsatta utvecklingen, inte minst genom det relativt nystartade Byanätsforum som är tänkt att stötta alla de lokala fiberföreningar som är den sista men kanske viktigaste länken i systemet. Det är viktigt att landets alla fiberföreningar tar vara på möjligheten att utan kostnad bli medlemmar i Byanätsforum och tar del av de förmåner som erbjuds därigenom. Man kan bli medlem oavsett var man befinner sig i utbyggnadsprocessen.

PTS främjar utbyggnaden av snabbt bredband genom att informera, utbilda och samverka. Bredbandskoordinatorerna kommer att vara en viktig kontaktpunkt för att vi ska kunna stödja och stimulera företrädare för olika organisationer att bidra aktivt till utbyggnad av snabbt bredband i hela Sverige!

Av Kerstin Karlsson
Chef på enheten för marknadsanalys och bredbandsfrämjande.

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*